En solpark mellan Västerås och Enköping med 91 stycken solcellspaneler. Foto:

Ledare: Överoptimism om sol och vind räddar inte klimatet

Ledare

Ledartexten är skriven av SN:s ledarredaktion, som delar Centerpartiets grundläggande värderingar. Ledartexten är inte en nyhetsartikel. Läs mer: Så jobbar Södermanlands Nyheter med journalistik.

En fråga till att börja med: Hur mycket av världens energiproduktion tror du att sol- och vindenergi står för? Det har nämligen skett en explosionsartad ökning av vind- och framförallt solenergi i världen under de senaste tio åren. Den installerade kapaciteten från vindkraft har ökat från 74 gigawatt 2006 till 433 gigawatt 2015. Från solceller har den installerade kapaciteten ökat från 6 gigawatt till 228 gigawatt under samma period. Cirka en halv miljon solpaneler installerades varje dag under 2015. Förutom det har solvärme nästan fyrdubblats på tio år och producerade 435 gigawatt 2015. Det går att bli optimistisk för mindre. Men trots dessa stora framsteg stod solceller och vindkraft för mindre än 1,6 procent av världens energi 2015, enligt FN-organet REN21 Renewables Global Status Report 2017. Om man endast ser till världens elproduktion står sol och vind visserligen för 5,5 procent, men då el ska ersätta andra energibärare som exempelvis drivmedel i transporterna är en jämförelse med världens energibehov rimligare. Den låga andelen sol och vind kommer sällan fram i den positiva medierapporteringen.

När den positiva utvecklingen inom sol och vind återkommande lyfts fram utan att det samtidigt förtydligas hur liten del av världens energi som sol och vind producerar så skapas en skev bild av verkligheten. En undersökning bland den brittiska allmänheten visade att nästan alla överskattar produktionen från sol och vind. Många överskattade dessutom grovt, 40 procent av de tillfrågade trodde att sol och vind producerade minst tio procent av världens energi. Även den amerikanska allmänheten överskattar sol- och vindenergi kraftigt visar liknande undersökningar, det skulle inte vara förvånande om det ser ut på ungefär samma sätt även i Sverige. Med andra ord: om du trodde att sol- och vind stod för en större del av världens energiproduktion än någon procent så är du inte ensam.

En positiv sak är att utvecklingen inom sol och vind har ökat sedan 2015 och lär fortsätta öka kraftigt. Men trots det bedöms, med nuvarande politik, mängden sol och vind 2040 endast vara en bråkdel av mängden fossilenergi, enligt Internationella energirådet. Ingen vet naturligtvis hur den framtida energiutvecklingen kommer vara och denna bedömning om läget 2040 kan vara en underskattning eller en överskattning. Men det är värre om det visar sig att vi överskattat utvecklingen inom sol och vind och därmed riskerar att ha lagt för lite resurser och ekonomiska incitament på utveckling av andra klimatvänliga tekniker. Klimatarbetet måste breddas till att handla mer om även exempelvis kärnkraft, koldioxidlagring och tekniker för att ta ner koldioxid från atmosfären. Dessa tekniker är inte någon favoritlösning för de flesta miljövänner. Men klimatfrågan är akut och mängden fossilenergi som behöver ersättas är mycket stor. Därför ska vi inte ta risken att satsa på att det räcker med några utvalda favorittekniker för att klara klimatomställningen.

Elias Rosell

Läs också

( 8 st )

Läs mer om dessa ämnen

SolenergiVindenergiEnergiKlimatLedareMiljö
Relaterat