Robotar i en fabrik i Norge. Foto:

Ledare: Oxelösund behöver förbereda sig för robotarna

Ledare

Ledartexten är skriven av SN:s ledarredaktion, som delar Centerpartiets grundläggande värderingar. Ledartexten är inte en nyhetsartikel. Läs mer: Så jobbar Södermanlands Nyheter med journalistik.

Ibland varnas det för att robotisering och automatisering ska leda till massarbetslöshet. Detta är troligen överdrivet, i alla fall när det gäller samhället i helhet. Minskade födelsetal och en allt äldre befolkning innebär att andelen av befolkningen som är i arbetsför ålder minskar i många delar av världen, däribland Sverige. Det finns därför en risk att vi går mot en brist på arbetskraft, i stället för ett stort överflöd, skriver konsultföretaget McKinsey i en rapport. Det gör att den mänskliga arbetskraft som finns kommer att behöva arbeta samtidigt som maskinerna också arbetar, om vi ska ha den ekonomiska tillväxten som världens länder vill ha.

Väldigt få jobb, mindre än fem procent, kan med nu känd teknik helt och hållet ersättas av automatisering. Däremot finns det delar i nästan varje jobb som kan automatiseras. Framtiden handlar troligen därför inte så mycket om att vi kommer bli helt sysslolösa för att maskinerna jobbar istället för oss, utan snarare om att en del av oss kommer att jobba tillsammans med maskinerna och en del kommer att jobba med sådant som vi kan bättre än robotarna. Automatiseringen gör att det kan bli billigare att leva då det skapar effektivare produktion och sänker kostnaden på varor. När levnadskostnaderna minskar kan det möjliggöra att fler personer har råd att följa sina drömmar. Ekonomen Stefan Fölster, som fokuserat på frågor om automatisering, tror att automatiseringen gör att fler kommer att studera längre och kunna jobba med kreativa, men lågt betalda yrken, som exempelvis skådespelare.

Men alla drömmer inte om att plugga längre eller bli skådespelare. Även om det kan finnas många fördelar för samhället i helhet med automatiseringen så innebär det inte per automatik att alla delar av samhället eller alla individer kommer att vinna på den. På vissa platser riskerar förlusten av arbetstillfällen att bli större än andra och det är inte säkert att de nya jobben kommer att uppstå på just de orter där jobben försvunnit. Som SN skrev igår (25/7) så ligger Oxelösund etta på den lista som Dagens Samhälle gjort om var jobben hotas av robotiseringen, i Oxelösunds fall beror det mycket på att stålbolaget SSAB står för en stor del av jobben.

Vi vet inte hur stor förändringen blir, men både staten, kommunen och individen bör förbereda sig inför den. Staten bör dels göra det enkelt för nya företag att växa fram, se till att det är enkelt att i vuxen ålder komplettera sin utbildning och se till att det finns bra omställningsförsäkringar för dem som inte direkt kommer att hitta ett nytt jobb. Nyföretagande och yrkesutbildningar är även en fråga för Oxelösund kommun. Det är visserligen glädjande att nyföretagandet i Oxelösund har ökat, men som placeringen på Svenskt Näringslivs kommunranking visar så finns det en del kvar att göra. Den enskilda individen bör fundera på om och i så fall hur dennes jobb finns kvar om tjugo år och vilken kompetens som kommer att krävas på en alltmer automatiserad arbetsmarknad. Automatiseringen är redan här och allt tyder på att den kommer att fortsätta. Rätt hanterat kan den bli mer av en vän än en fiende.

Elias Rosell

Läs mer om dessa ämnen

AutomatiseringOxelösundArbetsmarknadLedare