Ungrarna kan inte längre räkna med grundläggande friheter som resten av EU kan ta för givna. Regeringen hårda, populistiska kamp mot invandring får omfattande följder, för alla medborgare. Foto:

Ledare: Populismen stjäl friheter från alla

LEDARE

I sin iver att komma bekämpa invandring inskränker Ungern fri- och rättigheter.

Ledartexten är skriven av SN:s ledarredaktion, som delar Centerpartiets grundläggande värderingar. Ledartexten är inte en nyhetsartikel. Läs mer: Så jobbar Södermanlands Nyheter med journalistik.

Det ungerska parlamentet har efter förslag från Fidesz-regeringen beslutat att införa en särskild skatt på 25 procent för organisationer som är för invandring. Det är en skrämmande utveckling och det är dags för EU att sätta ned foten.

Ungern har de senaste åren tagit en ny politisk inriktning som varit allt annat än frihetlig. Regimen har skyllt alla problem på invandringen och piskat upp en hatstorm där liberala partier i stort har försvunnit, medan nationalistiska och fascistiska partier tagit nästan all plats. Migranterna har blivit symbolen för allt som beskrivs som problem och fel i Ungern. Det som en gång var ett lovande nytt och ambitiöst medlemsland i EU har blivit en stat som gång på gång inskränker fri- och rättigheter.

Den föreslagna skatten ska motverka organiserad invandring och den riktas specifikt mot organisationer som verkar för invandring och de som hjälper människor som tar sig in i Ungern illegalt eller inte är berättigade till att få status som flykting. Regeringen anser att det är dyrt att förhindra illegala invandrare från att ta sig till Ungern.

Hur exakt den nya lagen ska fungera i praktiken är inte helt klart ännu, men inte heller så viktigt för president Orban som har press på sig att komma upp med åtgärder som minskar invandringen. Sedan tidigare har han kommit med en lag som innebär fängelse för personer eller grupper som hjälper migranter eller flyktingar.

I tider när staten sviker och inskränker fri- och rättigheter är det de icke statliga organisationerna som kliver in och stöttar. Genom historien är det uppenbart vilken betydelse organisationer som Amnesty eller Röda Korset har haft, i svåra tider. Det staten gör kan vara lagligt, och till och med följa en majoritet av medborgarnas åsikter, men det behöver inte betyda att det är moraliskt rätt och riktigt. Vid sådana tillfällen har organisationer klivit upp och tagit vid. Att lägga en extra tung skattebörda på dylika organisationer, som verkar i humanitär anda, är ingenting annat än fascistiskt och inskränkande.

Ungrarna kan inte längre räkna med grundläggande friheter som resten av EU kan ta för givna. I sin iver att komma tillrätta med vad Orban kallar massinvandringen har det kommit lagförslag efter lagförslag som ska hindra den eller de som hjälper invandrare som befinner sig illegalt i Ungern. Men vad man egentligen skapar är en oroande utveckling demokratiskt sett, med krympande fri- och rättigheter. Vad Orban nu håller på med hör inte hemma i Europa år 2018 och det är dags att EU sätter ned foten nu och varnar sin medlemsstat.

Om inte riskerar vi medlemsstater med skendemokrati, där majoritetsregeringar kan instifta vilka lagar de vill och förtrycka minoriteter. Det undergräver EU:s syfte och legitimitet, men framförallt måste unionen våga stå upp för fri- och rättigheter när medlemsstaternas politiska styre inte längre gör det.

Elin Larsson

Läs också

( 7 st )

Läs mer om dessa ämnen

EUEuropaDemokratiLedare
Relaterat