Allmän visstid är ett riktigt jobb som ofta leder till en fast anställning. Det är mer än man kan säga om regeringens bidragsjobb. Ändå går S till val på att avskaffa de förstnämnda. FOTO: ANDERS WIKLUND/TT

Ledare: S allmänt vilset om jobben

Ledare

Över 80 procent av de allmänna visstidsanställningarna har lett till fast jobb.

Ledartexten är skriven av SN:s ledarredaktion, som delar Centerpartiets grundläggande värderingar. Ledartexten är inte en nyhetsartikel. Läs mer: Så jobbar Södermanlands Nyheter med journalistik.

I onsdag presenterade Socialdemokraterna ett nytt vallöfte: anställningsformen allmän visstid ska avskaffas. Allmän visstid infördes för tio år sedan och innebär möjligheten att anställa personer i upp till två år utan att ge dem fast anställning. Innan dess var det bara tillåtet i 6 månader vid arbetsanhopning, eller i samband med vikariat eller säsongsarbete.

Alliansregeringen, som genomförde reformen, framhöll att visstidsanställningar gör det möjligt för fler att få in en fot på arbetsmarknaden. Social­demokraterna målade i stället upp en svart framtid där människor hoppar mellan osäkra anställningar ­istället för att ha ett fast jobb.

Vallöftet kommer med historiskt dålig timing. En stor mängd personer står idag utanför arbetsmarknaden, trots att vi befinner oss mitt i en högkonjunktur. Sedan 2006 när anställningsformen infördes har ­nästan 95 procent av alla utrikes födda som fått jobb börjat­ med en tidsbegränsad anställning. Utan allmän ­visstid hade några av den säkert fått fast anställning direkt, men många skulle troligen inte ha fått ­något jobb alls.

Socialdemokraternas farhågor om att personer blir kvar i otrygga anställningar saknar också grund i statistiken. Sedan anställningsformen infördes har i snitt 31 000 personer fått en visstidsanställning varje kvartal enligt Statistiska centralbyrån. Samtidigt har hela 25 000 samtidigt lämnat dessa anställningar för ett fast jobb varje kvartal. Över 80 procent av allmänna visstidsanställningar har alltså lett till fast jobb. Sen reformen infördes handlar det om över 900 000 personer som gått från arbetslöshet till fast anställning via en visstidsanställning.

Den socialdemokratiska arbetsmarknadspolitiken ter sig allt mer desperat. Regeringens politik har hittills gått ut på att införa olika typer av bidragsjobb. Moderna beredskapsjobb, extratjänster, introduktionsjobb och traineejobb är bara några exempel på olika socialdemokratiska satsningar där staten försökt betala företag och kommuner för att anställa arbetslösa.

Traineejobben var ett stort nummer i den förra val­rörelsen. 32 000 jobb utlovades. Efter att bara nått upp till några hundra skrotades reformen förra året. I stället valde regeringen att satsa på extratjänsterna­ som är fullt subventionerade anställningar i kommuner och landsting. För att öka intresset för dessa la ­regeringen en halv miljard i extra bidrag till de kommuner som kunde tänka sig att inhysa dessa personer i anställningar där staten redan står för kostnaden.

Självklart är det bättre med en fast anställning än en visstidsanställning. Det är dock inte där emellan valet står. Allmän visstid är ett riktigt jobb som ofta leder till en fast anställning. Det är mer än man kan säga om regeringens bidragsjobb. Socialdemokraternas idé verkar vara att det är bättre för en människa att få ett subventionerat jobb av Arbetsförmedlingen hos en arbetsgivare som får betalt för att ta emot en, än att behöva börja med en visstidsanställning innan de får en fast anställning.

Isak Trygg Kupersmidt

Läs också

( 10 st )

Läs mer om dessa ämnen

AlliansenSocialdemokraternaArbetsmarknadJobbLedare
Relaterat