Arbetskraftsinvandringen har enligt forskning positiva effekter. Sverige bör göra det enklare för fler utländska arbetstagare att söka sig hit för att möta företagens behov. FOTO: VILHELM STOKSTAD / TT

Ledare: Släpp myten om lönedumpning

Ledare

Arbetskraftsinvandring är ett viktigt verktyg för att bekämpa fattigdom, i Sverige är det ett marginellt fenomen, men ändå finns det starka krafter som kämpar mot.

Ledartexten är skriven av SN:s ledarredaktion, som delar Centerpartiets grundläggande värderingar. Ledartexten är inte en nyhetsartikel. Läs mer: Så jobbar Södermanlands Nyheter med journalistik.

Möjligheten att resa till ett land med högre levnadsstandard och högre löner än det man själv lever och arbetar i är en av de mest effektiva metoderna för ekonomisk utjämning. Människor som tillfälligt bor och jobbar i ett annat land och skickar hem pengar till familj och anhöriga i sina hemländer står för en betydligt större del av de ekonomiska flödena i världen än vad bistånd gör.

Tusentals människor runt om i länder med låg levnadsstandard är beroende av vänner och släktingar som fått möjligheten att jobba i ett land med högre löner för sådant som sina barns skolgång. Arbetskraftsinvandring är på så vis en otroligt viktig del av den globala fattigdomsbekämpningen.

Det är enkelt att se varför när man ser vilka skillnader som fortfarande finns mellan länders lönenivåer, man behöver inte resa allt för långt från Sverige för att komma till ett land där en läkare tjänar motsvarande runt 3 000 kronor i månaden.

Det säger sig självt att möjligheten att få tillgång till en vanlig svensk lön kan göra stor skillnad för många. Arbetskraftsinvandrare fyller dessutom en viktig funktion i många ekonomier genom att de bidrar till välfungerande matchning på arbetsmarknaden.

Sverige har också arbetskraftsinvandring men den är betydligt mindre hos oss än i många andra länder eftersom Sverige är så hårt reglerat. Att få komma hit och arbeta kräver många tillstånd, mycket pappers­arbete och relativt höga löner.

Det säger därmed sig självt att arbetskraftsinvandringen till Sverige inte är ett stort fenomen, antalet personer har senaste åren legat på runt 12 000. Det kan till och med vara för få personer för att det ska vara optimalt. Kompetensbrist är ett av de svenska företagens största tillväxtproblem, många skulle behöva möjligheten att rekrytera på en mer global marknad.

Vidare finns det inte heller något vetenskapligt stöd för att arbetskraftsinvandring skulle utöva någon större påverkan på lönerna eller att det inom den kontrollerade arbetskraftsinvandringen förekommer något omfattande missbruk och utnyttjande.

Detta kan man läsa mer om i en ny rapport om arbetskraftsinvandringen skriven av Caspian Rehbinder för Timbro. Den gör det tydligt att det är väldigt svårt att hitta argument för den hårda linje vi har där det blir allt svårare för människor att komma hit och arbeta, och att det vore särskilt skadligt att reglera marknaden än mer, som vissa politiska företrädare vill.

Hela diskussionen lämnar lätt en obekväm känsla i kroppen av att de som motsätter sig arbetskrafts­invandring, allt från LO till sverigedemokrater, är emot det av betydligt mer sunkiga anledningar än de som brukar lyftas fram, som lönepress. Nettopåverkan av arbetskraftsinvandringen är positiv och kan innebära stora vinster för individen. Att vi jobbar så hårt på att minska den ytterligare är bara beklagligt.

Hanna Marie Björklund

Läs också

( 2 st )

Läs mer om dessa ämnen

ArbetsmarknadInvandringLedarenäringsliv
Relaterat