Det bedöms bli en betydligt lägre vattentillgång i Sörmland på somrarna framöver. Foto:

Ledare: Sörmland behöver förbereda sig för ökade problem med dricksvattnet

Ledare
annons

Ledartexten är skriven av SN:s ledarredaktion, som delar Centerpartiets grundläggande värderingar. Ledartexten är inte en nyhetsartikel. Läs mer: Så jobbar Södermanlands Nyheter med journalistik.

I Sverige har vi länge kunnat lita på god tillgång till dricksvatten. Men nu, liksom vid förra sommaren, är det vattenbrist på flera håll i landet. I maj var vattennivån mycket under det normala i sydöstra Sverige inklusive Sörmland. Sedan 2015 har stora delar av södra Sverige fått 20-30 procent mindre vatten än normalt och 2016 blev det torraste året på cirka 40 år.

Här i Sörmland har det fallit en tredjedel mindre nederbörd än normalt mellan september 2015 och januari 2017. Vattensituationen ser olika ut för kommunerna i sydöstra Sörmland. Rune Larsen, vatteningenjör i Trosa kommun, säger i SN (13/6) att “grundvattennivåerna är lägre än normalt, men fortfarande inte på kritisk nivå”. Trosa Kommun har till skillnad från exempelvis grannkommunerna Södertälje och Nykvarn inte infört något bevattningsförbud. Istället uppmanar de kommuninvånarna att ta eget ansvar. I Nyköping och Oxelösund är vattentillgången för närvarande god och det finns inga tecken på att det skulle förändras under den närmaste tiden.

Med ytterligare klimatförändringar kommer förutsättningarna för vattenförsörjningen i Sörmland att förändras, enligt den statliga utredningen “Klimatförändringar och dricksvattenförsörjning”. Nederbörden kommer att öka, men det gör även avdunstningen. Den genomsnittliga vattentillgången under året i helhet kommer att öka, men det bedöms bli en betydligt lägre vattentillgång i Sörmland just på somrarna framöver. Med stigande hav finns det ökad risk för saltvatteninträngning i dricksvatten vid exempelvis Sörmlandskusten. Vattenförsörjning handlar inte bara om mängden vatten, utan även om kvaliteten på vattnet. Klimatförändringarna bedöms leda till mer intensiva regn och ökad risk för översvämningar. Det ökar risken för föroreningar i ytvattentäkterna. Reningsprocesserna i vattenverken är ofta inte anpassade för att kunna hantera ökade föroreningar, enligt den statliga utredningen.

Även de kommuner som idag har god tillgång på vatten bör se över sin framtida vattenförsörjning. Därför är det rätt av Nyköping och Oxelösund kommun att, som SN rapporterade om den 12 juni, förbereda sig för att det kan komma att uppstå en vattenbrist och ta fram en nödvattenplan. Men det är viktigt att arbetet inte bara handlar om vattenbrist, utan även om den ökade risken för förorenat vatten.

Som medborgare bör vi också vara förberedda på att det på både på kortare och längre sikt kan uppstå en vattenbrist. Som denna ledarsida uppmärksammade den 10 maj förväntas medborgare kunna klara sin egen vattenförsörjning under 72 timmar ifall något allvarligt skulle inträffa. Vi i Sverige har nog varit för trygga i vår tilltro till att vattenförsörjningen alltid kommer att fungera och vi behöver därför mentalt ställa om, utan att vi för den sakens skull hamnar i en panikstämning.

Med god framförhållning ökar chanserna för en stabil vattenförsörjning även i framtiden.

Elias Rosell

Läs också

( 12 st )

Läs mer om dessa ämnen

SörmlandDricksvattenKlimatLedareMiljö
Relaterat
annons

Mest delat denna vecka