Arbetsförmedlingen har nyligen kommit med sin prognos för den sörmländska arbetsmarknaden för 2017-2018. Foto:

Ledare: Stora utmaningar på arbetsmarknaden i Sörmland

Ledare
annons

Ledartexten är skriven av SN:s ledarredaktion, som delar Centerpartiets grundläggande värderingar. Ledartexten är inte en nyhetsartikel. Läs mer: Så jobbar Södermanlands Nyheter med journalistik.

Arbetslösheten i Sörmland uppgick till 10,2 procent i maj i år, vilket kan jämföras med 7,3 procent i riket. Den svenska konjunkturen är stark och bedöms fortsätta vara det även 2018. Trots det förväntas arbetslösheten bli oförändrad i Sörmland under 2017 och 2018, enligt Arbetsförmedlingens rapport som SN skrev om den 16/6.

Arbetsmarknaden i Sörmland står inför flera stora och viktiga utmaningar under de närmsta åren. Två utmaningar framstår som särskilt stora och viktiga. Den ena stora utmaningen är arbetslösheten bland nyanlända och utrikes födda. Arbetslösheten bland utrikes födda är 29,5 procent, vilket kan jämföras med arbetslösheten bland inrikes födda som är 4,3 procent.

Den andra stora utmaningen är svårigheterna för privata och offentliga arbetsgivare att hitta kompetent arbetskraft. Bland de privata arbetsgivarna uppger 36 procent att de har svårt att hitta rätt kompetens när de ska rekrytera. Bland de offentliga arbetsgivarna uppger hela 70 procent av det finns en brist på rätt arbetskraft. Arbetskraftsbristen finns framförallt när det gäller barn- och äldreomsorg, hälso- och sjukvård, utbildning och sociala tjänster. Detta är särskilt allvarligt med tanke på att behovet av flera av dessa tjänster kommer att öka framöver. Barnafödandet stiger samtidigt som det kommer bli en stor ökning av antalet äldre i befolkningen. Att få personalresurserna i välfärden att räcka till de kommande behoven är en av de största utmaningarna, både för Sörmland och Sverige i stort.

Migrationen kan minska arbetskraftsbristen, och arbetskraftsbristen kan i sin tur minska arbetslösheten bland de nyanlända. Utan migration skulle Sörmland ha en krympande arbetskraft där allt färre skulle behöva försörja allt fler. Att det finns en vinn-vinn potential betyder dock inte att den per automatik kommer att förverkligas. Svenskundervisning, kunskapsvalidering, snabbspår för de som har rätt utbildning från hemlandet och vuxenutbildning här i Sverige kommer att vara centralt.

Samtidigt ska man inte bli överoptimistisk och tro att migrationen är hela svaret på arbetskraftsbristen eller att arbetskraftsbristen är hela svaret på nyanländas och invandrares arbetslöshet. Av de i länet som är födda utanför Europa och arbetslösa har 53 procent inte ens gymnasieutbildning. Alla lär inte kunna eller vilja gå igenom den långa utbildning som krävs för att kunna ta ett jobb i de områden där det råder arbetskraftsbrist. Den politisk som hittills har bedrivits har inte lyckats minska arbetslösheten bland utrikes födda. En arbetsgivare kommer inte att anställa någon om kostnaderna för lönen är högre än värdet som personen i fråga bidrar med. Det är svårare för nyanlända utan gymnasieutbildning att producera till det värde som de relativt höga svenska lönerna kräver. Som finanspolitiska rådet konstaterar kan det behövas nya anställningsformer med lägre löner.

Arbetskraftsbristen och arbetslösheten bland utrikes födda och nyanlända är två olika problem, men de kan delvis bli varandras lösningar.

Elias Rosell

Läs också

( 3 st )

Läs mer om dessa ämnen

VälfärdSörmlandArbetsmarknadLedare
Relaterat
annons

Mest delat denna vecka