Effekten av att stoppa arbetskraftsinvandring som bara kräver kortare utbildning eller introduktion är given: Det troligaste resultatet är mindre svensk sylt på butikshyllorna och mer bär som ruttnar i skogen. FOTO: HÅKON MOSVOLD LARSEN / TT

Ledare: Svensk sylt på pannkakorna

Ledare

Säsongsarbete – bärplockning och skogsplantering – är den faktiska måltavlan för Socialdemokraternas attacker på invandrad arbetskraft.

Ledartexten är skriven av SN:s ledarredaktion, som delar Centerpartiets grundläggande värderingar. Ledartexten är inte en nyhetsartikel. Läs mer: Så jobbar Södermanlands Nyheter med journalistik.

Sverige har problem. Både privata och offentliga arbetsgivare upplever brist på arbetskraft. Och det finns inte några mängder av arbetssökande som kan fylla platserna.

Ser vi in i framtiden ser situationen inte bättre ut. Inte minst inom tjänstesektorn, där jobb i välfärden utgör en inte obetydlig del, kommer det att behövas fler när den äldre generationen går i pension och med åldern också får ett ökat behov av vård. Men det saknas också mängder av mer eller mindre kvalificerade personer för arbeten inom den privata sektorn. Brister som riskerar att minska möjligheten företag att växa och utvecklas i Sverige.

Ska vi klara framtidens välfärd, både rent praktiskt och ekonomiskt, behöver vi bli fler som jobbar. ­Detta kan till del ske genom att vi jobbar längre. Att skjuta­ på pensionen några år gör att den kompetens som ­seniorerna samlat på sig kan vara till nytta för sam­hället några år till.

Vi har också en tillgång i alla dem som kommit till Sverige som flyktingar eller anhöriga till flyktingar. Det finns en del som tyder på att vi är bättre än till ­exempel Danmark att få dessa i jobb på lång sikt, bland annat en rapport från den danska statistikmyndigheten Dansk Statistik. Dock tar det alldeles för lång tid innan man kommer i sysselsättning i Sverige. Här finns mycket att arbeta med, inte minst kring attityder.

Men inte heller detta kommer att räcka. Människor­ ska kunna komma till Sverige för att arbete. De bidrar­ till Sveriges utveckling och är med och finansierar vårt välfärdssamhälle. Och det gäller även personer som kommer från länder utanför EU och Norden. Oftast handlar det idag om till exempel systemutvecklare och civilingenjörer.

Tyvärr finns det mängder av rapporter om hur svårt det är att rekrytera och behålla personal, även kvalificerad personal. Hur lätt det är att bli av med tillståndet att arbeta för bagateller.

Alliansen vill underlätta för arbetskraftsinvandring, bland annat genom korta ned väntetiderna och se till att människor inte kastas ut på grund av bagateller. Samtidigt vill man skärpa kontrollen av att det verkligen handlar om ett riktigt jobb. Det är ett svar på de behov som finns i framtidens Sverige.

Socialdemokraterna däremot gör ett annat val. De signalerar tydligt att de inte gillar att det kommer människor till Sverige som vill jobba här. De säger att de vill stoppa alla som kommer hit för jobb som bara kräver kortare utbildning eller introduktion. Vad det i praktiken handlar om är bärplockning och skogsplantering under några intensiva månader. Om dessa stoppas är det troligaste resultatet mindre svensk sylt på butikshyllorna och mer bär som ruttnar i skogen. Det bryr sig inte Socialdemokraterna om. Det viktiga är att skicka rätt signaler inför valet. Även om det innebär sämre möjligheter både för tillväxt och för svensk sylt på pannkakorna.

Johan Örjes

Centerpressens Nyhetsbyrå

Läs också

( 5 st )

Läs mer om dessa ämnen

AlliansenSocialdemokraternaArbetsmarknadInvandringLedareMigrationVal 2018
Relaterat