Väljarna rankar lag och ordning som den viktigaste frågan inför valet, följt av invandring, sjukvård och integration. Ett av Alliansens allra starkaste kort - jobben - landar långt ned på listan. De fyra partierna behöver forma ett gemensamt svar på de frågor som tar störst plats hos väljarna. Foto:

Ledare: Tunga valfrågor utmanar Alliansen

Ledare

Den som vill vinna val måste ha goda svar på de frågor väljarna ser som viktigast.

Ledartexten är skriven av SN:s ledarredaktion, som delar Centerpartiets grundläggande värderingar. Ledartexten är inte en nyhetsartikel. Läs mer: Så jobbar Södermanlands Nyheter med journalistik.

Ulrica Schenström, ofta utpekad som hjärnan bakom Nya Moderaterna, brukade säga att den som vill vinna val i Sverige måste kontrollera tre frågor: ekonomi, jobb och välfärd. Det var genom att sluta med ofinansierade skattesänkningen, lova att matcha Socialdemokraterna på välfärdsområdet samt utmana dem om jobben som Alliansen lyckades vinna 2006. Fyra år senare vann de igen på just de frågorna.

För exakt fyra år sedan, i början på valåret 2014, publicerade Expressen en undersökning från Demoskop om vilken fråga väljarna tyckte var viktigast. Undersökningen gav Schenström rätt. Drygt en fjärdedel svarade jobben. 35 procent svarade vård, skola eller omsorg, och 9 procent Sveriges ekonomi. Den som ägde frågan om välfärden, jobben och ekonomin hade alltså 70 procent av väljarna. Så har det sett ut länge, men idag har allt förändrats.

I den senaste Demokskop-mätningen som Expressen publicerat är jobben som fråga helt utraderad. Enbart 3 procent tycker att det är den viktigaste frågan. I stället har lag och ordning seglat upp på första plats med 19 procent. Tätt följt av invandring på 18, sjukvård på 15 och integration på 14. Det går i dag alltså att samla en majoritet av väljarna utan vare sig jobb, ekonomi och välfärd.

Den som inte tror att vilka frågor väljarna prioriterar är avgörande för hur människor röstar kan titta på hur många som svarade invandring och integration för fyra år sedan. Det var 13 procent, vilket stämmer obehagligt väl överens med Sverigedemokraternas valresultat på 12,9.

Den snabba omsvängningen hos opinionen är dåliga nyheter för Alliansen. Enbart en av tio anger Moderaternas tidigare paradfrågor, jobb och ekonomi, som sin viktigaste. Liberalerna som inför förra valet hade överlägset störst förtroende i skolfrågor har fått se intresset för skolan sjunka från andraplats till sjätteplats. Även Centerpartiet har anledning att oroa sig. Miljö och jobb verkar inte vara några valvinnare. Den enda livlinan är integrationen.

Ska Alliansen vinna valet i höst måste de presentera ett trovärdigt och sammanhållet svar på de nya frågorna. Centerpartiet har tydligt plockat upp vårdfrågan. I sitt tal på deras kommundagar lyfte Annie Lööf både de växande köerna och sitt egna förslag med en tillgänglighetsmiljard, en utveckling av Alliansens kömiljard som regeringen avskaffat. Att partiet tar upp aktuella frågor är bra. Samtidigt måste reformernas sättas in i ett tydligt sammanhang och ha ett större djup än att bara bestå av att mer offentliga medel ska läggas på det ena eller det andra. Alliansen kommer aldrig slå Socialdemokraterna i att vara de bästa socialisterna.

Trots att Sverige har ett av världens högsta skattetryck så klarar det offentliga inte av att leverera på sina viktigaste åtaganden. Det borgerliga svaret måste vara att skära ner på det oviktiga, och fokusera på kärnuppgifterna. Det kan absolut innebära mer pengar till vård eller polis, men måste paras med en mer övergripande kritik av den svällande offentliga sektorn för att bli trovärdigt.

Isak Trygg Kupersmidt

Läs också

( 15 st )

Läs mer om dessa ämnen

CenterpartietKristdemokraternaLiberalernaModeraternaPolitikVal 2018
Relaterat