Vad som såg ut att bli nya öppna, demokratiska stater i östra Europa har på sina håll i stället blivit till en mer hårdför nationalism. Ungern, där presidenten Viktor Orbans parti nyligen säkrade en supermajoritet efter ändringar i valsystemet, är det tydligaste exemplet på detta. FOTO: DARKO VOJINOVIC

Ledare: Ungern urholkar unionsandan

Ledare

Den stornationalistiska politiska utvecklingen i Ungern går emot hela EU-andan.

Ledartexten är skriven av SN:s ledarredaktion, som delar Centerpartiets grundläggande värderingar. Ledartexten är inte en nyhetsartikel. Läs mer: Så jobbar Södermanlands Nyheter med journalistik.

För inte så länge sedan höll Ungern val. Föga förvånande vann Viktor Orbans parti Fidesz. När rösterna var räknade hade de säkrat den hett eftertraktade supermajoriteten, med två tredjedelar ges möjligheten att fortsatt på egen hand ändra i den ungerska konstitutionen och dominera politiken.

Valresultatet visar hur dominerande högern är i det ungerska politiska livet. Utöver Fidesz cirka 48,5 procent tog det högerpopulistiska partiet Jobbik 19,5 procent. Valet i Ungern är vad övriga länder i Europa kan ha att vänta sig, och allt fler partier och länder ifrågasätter gemensamma europeiska värderingar och prioriterar politik som går tvärsemot EU-andan.

Orban, som en gång var det odemokratiska Europas stjärnpojke och som stod på Ungerns barrikader och krävde frihet och demokrati, frontar nu i stället vägen mot ett splittrat Europa där även demokratin vacklar. Ungern står för en ny typ av auktoritärt styre, någonting som verkar spridas bland EU:s östliga medlemsländer. Frihet från förtryck spelar allt mindre roll i en tid där traditionella värden och nationell identitet ­anses spela en allt större roll.

Orban har varit premiärminister i Ungern sedan 2010. Med ännu en seger tar han ytterligare ett kliv mot en större roll, den som ledare för högerpopulistiska och nationalistiska krafter på europeisk nivå. Det är lätt att tänka att EU:s medlemsländer är stabila­ ­demokratier, speciellt om man bor i Sverige där vi ofta tar ­demokratin för given. De flesta östliga EU-stater är att betrakta som unga demokratier, där det inte finns ­någon säkerhet mot att politiker ändrar som de ­önskar i konstitutionen. Vad som såg ut att bli nya öppna, demokratiska stater i östra Europa har på sina håll i stället övergått i en mer hårdför nationalism, länder där Viktor Orban har tagit på sig ledartröjan.

Ungern har landat i en stornationalistisk politik, med retorik som många gånger går tvärs mot EU-andan. Men det är inte bara Ungern som har landat i den stornationalistiska politiken. Andra länder, däribland Polen har visat genom lagförslag och regleringar att de gärna ändrar spelregler och sätter nynationalistiska agendor. I Ungern ändrades valsystemet redan ­föregående period. Numer gynnas det största partiet, vilket såklart är Viktor Orbans parti. Stornationalistiska partier, som innehar dessa supermajoriteteter och kan ändra konstitutionen så att den bäst passar deras agenda, signalerar är en farlig utveckling.

Den europeiska unionen bygger på öppenhet och demokrati, men den saknar mekanismer för att vidta åtgärder mot medlemsstater som begränsar öppenhet och urholkar demokrati. Unionen har stått och sett på hur Orban bit för bit har monterat ned den ungerska demokratin och drivit en starkt flyktingfientlig linje. Risken att fler länder följer efter – och fler medlemsstater med tveksam eller bristande demokratisk grund rimmar illa med vad EU är och bör vara.

Elin Larsson

Läs också

( 4 st )

Läs mer om dessa ämnen

EULedareDemokratiUtrikespolitik
Relaterat