Varslet på 450 personer vid Eberspächer i Nyköping är ett av de största på mycket länge med lokala ögon sett. Låt oss hoppas att den goda konjunkturen kan mildra de uppenbart negativa effekterna något. Foto:

Ledare: Varslet en bister början på året – skickar oroande signaler

Ledare

Storvarslet på Eberspächer i Nyköping skickar oroande signaler, även om konjunkturen fortfarande är hyfsat god.

Ledartexten är skriven av SN:s ledarredaktion, som delar Centerpartiets grundläggande värderingar. Ledartexten är inte en nyhetsartikel. Läs mer: Så jobbar Södermanlands Nyheter med journalistik.

Året kunde ha börjat bättre. Det blev en omtumlande tisdag på industriföretaget Eberspächer i Nyköping som tillverkar avgassystem till fordonsmarknaden. 450 personer behöver enligt företagets varsel lämna verksamheten under de närmaste 18 månaderna. Det är ett av de största lokala varslen på mycket länge och berör en ansenlig del av den totala arbetsstyrkan.

2017 var Eberspächer Exhaust Technology Sweden Sörmlands tredje största industriföretag med 725 anställda och en av de tolv största arbetsplatserna totalt i länet. Enligt företaget är orsaken till varslet att en av dess stora kunder har valt en annan leverantör.

Under ett antal år har Sverige och Nyköping år kunnat rida på högkonjunkturens goda vågor. Vi får gå tillbaka till 2016 och de två åren dessförinnan för att hitta tidigare varsel om neddragningar på Eberspächer, men då inte alls i den omfattning som nu aviserades.

Skvallrar beskedet om något mer än att företaget ser ett behov av färre anställda framöver? Eller är detta även ett tecken på en konjunktur som börjar tappa fart, inte bara i Sverige utan också globalt? Orosmolnen finns där. Konjunkturinstitutet räknade inför årsskiftet med att högkonjunkturen kulminerade redan förra våren och spår en dämpad efterfråge- och jobbtillväxt.

När tiderna är goda är det både lätt att hitta jobb och behålla jobb. Så länge det förstnämnda råder är det också en något mindre svår resa att kastas in på när många anställda samtidigt tvingas lämna ett företag. Ingen vill möta beskedet att de inte längre behövs på jobbet, ingen vill komma hem och berätta för familjen att detta har hänt. Men ibland är det som det är.

Lås oss hoppas att parterna till slut lyckas enas om en mindre personalneddragning än vad företaget har aviserat. Framtiden är ju aldrig huggen i sten och det behöver inte bli fullt så hårt som det ser ut. Det är förstås viktigt att arbetsgivare och fack – gärna i dialog med kommunen och med staten – anstränger sig för att hitta konstruktiva vägar vidare för de anställda som tvingas lämna verksamheten. Det är inte bara fastanställda utan även inhyrd personal och visstidsanställda som har mött samma bistra budskap på arbetsplatsen.

Boende i Nyköping har ett gott läge i – eller nära, beroende på hur man ser det – Mälardalsområdet, Sveriges starkaste tillväxtmotor. Om konjunkturen håller i sig någorlunda bör möjligheterna för dem som blir utan jobb vara hyfsade att hitta nya arbetsgivare. Modern industrikompetens är en bra grund att ha på arbetsmarknaden. Utöver detta finns även möjligheter att studera vidare och på olika sätt stärka sina meriter, via högskola såväl som via kortare utbildningsinsatser. Yrkeshögskolan finns bland annat till för att just hitta den snabbaste vägen till den kompetens som arbetsmarknaden söker som mest efter.

Detta är ändå en tröst, även om det i stundens allvar är lätt att känna missmod.

Läs också

( 7 st )

Läs mer om dessa ämnen

EberspächerArbetsmarknadEberspächervarsletLedare
Relaterat