En av månadens positiva nyheter är att antalet bergsgorillor ökar. Läget för gorillorna är fortfarande allvarligt, men bättre än tidigare. Foto:

Rosell: Tio positiva nyheter från juni

Ledare

Ledartexten är skriven av SN:s ledarredaktion, som delar Centerpartiets grundläggande värderingar. Ledartexten är inte en nyhetsartikel. Läs mer: Så jobbar Södermanlands Nyheter med journalistik.

1. Världen blir fredligare. Det var 32 procent färre som dog av våld år 2017 jämfört med 2014. Detta är tredje året i rad som antalet människor som dör av våld minskar, visar ny data från Uppsala universitet. Trots kriget i Syrien är den långsiktiga trenden att världen blir fredligare.

2. Stora framsteg för mänskliga rättigheter i Etiopien. Sedan den 41-årige Abiy Ahmed blev Etiopiens premiärminister den 2 april har landet “tagit gigantiska kliv i en demokratisk och liberal riktning”, enligt DN:s Afrikakorrespondent Erik Esbjörnsson. Exempel på framsteg är att tusentals politiska fångar släppts, att Etiopien sagt att de ska respektera fredsavtalet med Eritrea och att privat ägande ska tillåtas.

3. Antalet mord i USA:s storstäder minskar. Antalet mord i USA:s 30 största städer minskade med 3,4 procent år 2017, efter två års ökning. Överlag har antalet mord per 100 000 invånare i USA:s städer varit betydligt lägre under 2000-talet, jämfört med de tre sista decennierna under 1900-talet.

4. Stora framsteg för elbilar. Totalt fanns det tre miljoner elbilar i världen 2017. Detta är en ökning med 54 procent jämfört med 2016, enligt Internationella energiorganisationen.

5. Kostnaden för koldioxidinfångning sjunker. Kostnaden för att fånga in koldioxid från luften är betydligt lägre än tidigare beräknat. Detta visar en ny studie som baseras på data från en pilotanläggning.

6. Klartecken för Sveriges största vindkraftspark. Mark- och miljööverdomstolen har gett klartecken för Sveriges största vindkraftspark i Markbygden utanför Piteå. Totalt planeras 1101 turbiner i parken.

7. Billigt att rena vatten från läkemedel. Läkemedelsrester som sprids via avloppsvattnet till sjöar och hav är ett miljöproblem. Men det behöver inte kosta mer än 120 kronor per person och år att rena avloppsvatten från läkemedel, enligt en undersökning från Havs- och vattenmyndigheten.

8. Antalet bergsgorillor ökar. Läget för världens bergsgorillor är allvarligt. Men antalet bergsgorillor i Virungabergen, i gränslandet mellan Kongo-Kinshasa, Rwanda och Uganda, har ökat från 480 gorillor år 2010 till 604, enligt en sammanställning från bland annat WWF.

9. Grekland och Makedonien är överens i namnkonflikt. Grekland har länge motsatt sig namnet Makedonien. Bakgrunden till konflikten är att Grekland ser sig som arvtagare till det historiska riket Makedonien och att det finns en region i Grekland som heter Makedonien. Namnkonflikt kan låta som en bagatell, men konflikten har gjort att Makedonien inte kan söka medlemskap i EU eller Nato. Det nya namnet blir Nordmakedonien.

10. Elbilarna är dessutom starkast. Förutom att försäljningen av elbilar ökar, se nyhet fyra, så är de dessutom starkare än fossilbilarna. I tävlingen Pikes Peak, som innebär en stigning på 1 440 meter uppför ett berg i Colorado, slog en elbil från Volkswagen banrekordet med 17 sekunder.

Läs också

( 8 st )

Läs mer om dessa ämnen

LedareMiljöteknikPolitik
Relaterat