Socialdemokratiska företrädare skriver att de vill fortsätta investera i Nyköpings och Oxelösunds skolor enligt Skolkommissionens finansieringsförslag. Foto:

S: Skolan får mer resurser

Inlägg utifrån

Ledartexten är skriven av SN:s ledarredaktion, som delar Centerpartiets grundläggande värderingar. Ledartexten är inte en nyhetsartikel. Läs mer: Så jobbar Södermanlands Nyheter med journalistik.

Det är glädjande att internationella jämförelser visar att kunskapsresultaten i den svenska skolan nu vänt uppåt och ökar. Men jämlikheten i svensk skola måste också öka. Oavsett var eleverna bor eller i vilken skola de går ska alla barn ges förutsättningar att nå goda skolresultat. För oss socialdemokrater är det självklart att alla skolor ska vara bra skolor. Inget annat duger! Eleverna har rätt att möta behöriga lärare i skolor som har ordning och studiero.

Du som förälder ska känna dig trygg med att barnen får en lärorik och trygg skolgång. Därför ska staten ta ett större ansvar för att alla barn får möjlighet till en bra utbildning. Mer resurser behöver riktas till de skolor som har störst behov. Ibland måste några få mer för att det skall vara rättvist.

Helt enligt Skolkommissionens förslag tas nu det första steget för ett större statligt ansvar för finansieringen av skolan. Förstärkningen innebär att alla skolor tillförs nya resurser – mest till de som behöver det mest. För Nyköpings kommun innebär det ett resurstillskott på närmare 5,3 miljoner kronor och Oxelösund får mer än 1,3 miljoner. När den socialdemokratiskt ledda regeringens satsning är fullt utbyggd år 2020 innebär det att den statliga finansieringen av skolan årligen förstärkts med 6 miljarder.

De borgerliga partierna säger nej till Skolkommissionens finansieringsförslag. Valet i september avgör alltså om skolorna i Nyköping och Oxelösund ska få fortsatta resurstillskott eller inte.

Socialdemokraterna prioriterar fortsatta investeringar i en trygg kunskapsskola framför skattesänkningar och nedskärningar. Det har gett resultat - idag arbetar 20000 fler i skolan mot 2014. Tre av fyra legitimerade lärare har fått del av statliga lönesatsningar. Vi vet att Sverige är starkare när vi håller ihop. Den svenska modellen ska utvecklas inte avvecklas.

Caroline Helmersson Olsson (S), riksdagsledamot Vingåker, Utbildningsutskottet

Kent Pettersson (S), ordförande Barn- och ungdomsnämnden Nyköping

Britta Bergström (S), ordförande Utbildningsnämnden Oxelösund

Läs också

( 5 st )

Läs mer om dessa ämnen

SkolinspektionenSocialdemokraternaDebattopinion skola skola och utbildning student
Relaterat