Det är rent ut sagt sorgligt att så många år av arbete med nationella skogsprogrammet och mycken förväntan från olika håll nu blev ett intetsägande snömos från regeringen. Svagt är bara förnamnet. Foto:

Skogen syns inte för allt snömos

Ledare

Ledartexten är skriven av SN:s ledarredaktion, som delar Centerpartiets grundläggande värderingar. Ledartexten är inte en nyhetsartikel. Läs mer: Så jobbar Södermanlands Nyheter med journalistik.

Vill man undvika att få uppmärksamhet för en politisk nyhet ska man släppa den på en fredag. Det är en klassisk sanning inom politiken, nyheter som kommer efter lunch på veckans sista dag kommer få medier orka bry sig om.

Presskonferensen för det nya nationella skogsprogrammet ägde rum vid 14-tiden förra fredagen, den 18 maj. Tiden verkar ha varit väl vald, totalt tog presskonferensen ungefär en kvart, och presenterade två extremt illa formgivna A4-sidor med fem punkter som sammanfattade vad programmet skulle handla om, löften om ett "skogsprogram" och tre konkreta uppdrag kopplade till frågan. Lantmäteriet ska genomföra en laserscanning av den svenska skogen för att få en bättre uppfattning om den totala biomassan, sektorns jämställdhetsstrategi ska utvärderas och ett program för att bygga mer i trä ska tas fram.

Och det var ungefär det hela.

När arbetet med det nationella skogsprogrammet startade var det många intressen och aktörer som hade varit oerhört engagerade i diskussionen. Skogen har de senaste tio åren lyckats bli en förvånansvärt bred fråga. För privatpersoner som äger skog har frågan om äganderätten blivit viktig. Vid ett antal tillfällen har staten nekat brukande av skogen genom avverkning utan att ge någon ersättning till ägaren, vilket har skapat allt mer upprörda känslor. För många företag som investerar i att skogen ska bli en viktig del av klimatomställningen var frågan om uttag också central. Ska vi på allvar kunna ersätta oljebaserade bränslen och material behövs så många nya alternativ som möjligt och detta går inte alltid ihop med miljörörelsens syn.

Att regeringen så satte igång att ta fram ett nationellt skogsprogram såg många som en lovande nystart, att man nu från politiskt håll var beredd att ta tag i alla dessa viktiga frågor om skogens roll framöver. Resultatet efter all denna väntan, alla dessa intressen och all denna opinionsbildning fick vi alltså se förra veckan: två snabbt ihopslängda sidor med snömos, en laserscanning och en jämställdhetsutredning, presenterat på mindre än en halvtimme.

Ordet ”äganderätt” förekom väl någon gång som ett enskilt ord, bortglömt guppande i ett hav av intetsägande klyschor. Som denna mening: ”Mål för fokusområdet Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen ska vara ökad kunskap och innovation kring skogens alla värden och hela värdekedjan för en hållbar och växande biobaserad ekonomi”.

Det är rent ut sagt sorgligt att så många år av arbete och förväntan från olika håll nu får detta till svar. Skogen är en av våra viktigaste framtidsfrågor och kräver politisk styrning i och med att olika intressen står emot varandra i ett flertal svåra avvägningar. Allt vi fick som svar på var en kort presskonferens sent en fredag och en jämställdhetsutredning. På alla sätt en besvikelse.

Hanna Marie Björklund

Läs också

( 6 st )

Läs mer om dessa ämnen

regeringenLedareNäringslivSkogsbruk
Relaterat