Det är svårt att se vad Oxelösund skulle vinna på att slås ihop med Nyköpings kommun, skriver Thor Sagfors. Foto:

"Slå inte ihop, lev hellre som goda grannar"

Inlägg utifrån

Ledartexten är skriven av SN:s ledarredaktion, som delar Centerpartiets grundläggande värderingar. Ledartexten är inte en nyhetsartikel. Läs mer: Så jobbar Södermanlands Nyheter med journalistik.

Jag bor i vackra Oxelösund. Tanken på en kommunsammanslagning mellan Nyköping och Oxelösund väcks till liv då och då, framför allt i Oxelösund. Motivet för en sammanslagning är främst att den kommunala administrationen skulle kunna minskas och därigenom leda till sänkt kommunal skatt. Skattesatsen är 22:28 i Oxelösund och 21:48 i Nyköping. Att Nyköping överhuvudtaget skulle visa intresse förutsätter naturligtvis att skattesatsen efter en sammanslagning skulle antas bli lägre än den nuvarande, det vill säga lägre än 21:48.

En sammanslagen kommun skulle få närmare 70 000 invånare. Är kommunalskatten lägre i jämförbara kommuner? Svaret är inte entydigt. I till exempel Mölndal, Järfälla och Norrtälje är skatten lägre, medan skatten i Östersund, Karlskrona och Skellefteå är högre. Men man skulle ju få ett större skatteunderlag, fler som arbetar och bidrar till kommunala intäkter. Visst, men det innebär självklart även högre kostnader, fler som behöver utbildning och omsorg. Det tycks inte råda ett direkt samband mellan kommunstorlek och kommunalskatt, utan snarare ett geografiskt samband. Små glesbygdskommuner har sämre ekonomi än större kranskommuner vid storstäderna.

Vad Nyköping har att vinna på en sammanslagning överlåter jag till Nyköpingsborna att bedöma. Vad övrigt Oxelösund har att vinna på en sammanslagning är svårt att se. Vi skulle komma att utgöra mindre än 20 procent av totala antalet ledamöter i ett nytt kommunfullmäktige. Den nuvarande egna rätten och möjligheten att bestämma över våra kommunala angelägenheter skulle upphöra. Kom ihåg, från 1974 kom Gnesta och Trosa att ingå i Nyköpings kommun. Efter 18 år hade man tröttnat på att behandlas som kusinen från landet. Efter folkomröstningen 1994 bröts sammanslagningen upp och Gnesta och Trosa återgick till vara egna kommuner.

Men är det inte bra med samarbete över kommungränsen? Jo, verkligen. Det finns goda exempel. Sedan några år har Nyköping och Oxelösund gemensam lönehantering för kommunernas anställda och man har bildat en gemensam överförmyndarnämnd. Låt vara att både overförmyndarkontoret och lönekontoret kom att hamna i Nyköping. En gemensam inköpsfunktion, tänkt att placeras i Oxelösund, blev däremot inte verklighet. Och det mest avskräckande, värmekraftverket i Nyköping, byggdes i stället för att ta vara på spillvärmen från SSAB. Argumentet lär ha varit att ”SSAB kan gå omkull”. Visst, inget är beständigt, men SSAB slutar inte att existera mellan måndag och tisdag. Det fanns gott om tid att bygga en gemensam anläggning om behovet skulle uppstå. Resultatet blev att Oxelösund har landets näst lägsta fjärrvärmetaxa, men så inte Nyköping. Inte heller är det möjligt att i efterhand koppla samman de båda fjärrvärmenäten utan stora investeringskostnader.

Kommunledningarna i båda kommunerna säger att frågan om en kommunsammanslagning inte är aktuell för närvarande. Bra så, och låt det så förbli. Utöka samarbetet där så är möjligt, men låt oss fortsätta att leva som särbor och goda grannar.

Thor Sagfors

politiskt opålitlig

Läs också

( 1 st )

Läs mer om dessa ämnen

Oxelösunds kommunNyköpings kommun
Relaterat