Problemet med strandskyddet är att det i alldeles för liten utsträckning tar hänsyn till möjligheterna att leva, bo och verka på landsbygden. Ett län som Södermanland har skärgård och Östersjökust att skydda lite extra, men också sjöar och vattendrag som inte behöver samma höga krav. Foto:

Ledare: Strandskydd får inte vara stelbent

Ledare

Både Centerpartiet och Socialdemokraterna ser problemen med hur dagens hårda strandskydd hämmar utvecklingen utanför städerna.

Ledartexten är skriven av SN:s ledarredaktion, som delar Centerpartiets grundläggande värderingar. Ledartexten är inte en nyhetsartikel. Läs mer: Så jobbar Södermanlands Nyheter med journalistik.

Centerpartiet har inför valet gått ut med att man vill avskaffa strandskyddet, Socialdemokraterna vill enbart luckra upp det. Båda vallöftena är välkomna.

Strandskyddet är i dag ett generellt skydd som gäller i hela landet vid alla kuster, sjöar och vattendrag. Det skyddade området är normalt 100 meter från strandkanten, både på land och i vattenområdet. Skulle det behövas kan dock Länsstyrelsen utöka strandskyddet upp till 300 meter och därtill finns det kommunal dispens. Detta innebär att man inte får bygga hus inom dessa avstånd, vilket har krånglat till det och försvårat det för merparten som önskar bo nära vatten och det har varit samma regler för alla, oavsett boendes i en glesbygdskommun eller tätbebyggd skärgård.

Regelverket för strandskyddet är stelbent och de försök som har gjorts för att luckra upp regelverket har snarare lett till ännu hårdare regleringar. Det är viktigt att en eventuell lagändring blir tydlig så det inte ger utrymme för myndighetsaktivism, där det blir nej så fort man kan ana en vattensamling några hundra meter bort. Men det är fortfarande viktigt att se över hur gränserna dras. Ett län som Södermanland har skärgård och Östersjökust att skydda lite extra, men också sjöar och vattendrag som inte behöver samma höga krav.

Strandskyddet kom i ursprunglig mening till med meningen att skydda Allemansrätten och värna om folks tillgång till naturen. Men liksom så många gånger förr när politiker stifta lagar har det slagit mot den enskilde. Den som önskar bygga nära ett vattendrag, eller den som redan är boendes vid vatten och som på något sätt vill ändra det redan befintliga. Det går att bevara kustremsor och djur- och växtliv utan att krångla till det för gemene man.

Utspelet från Centerpartiet och Socialdemokraterna är välkommet men det är viktigt att eventuella strandskyddsreformer faktiskt förbättrar och förenklar. Alla län och kommuner behöver inte samma regler, och Centerpartiets utgångspunkt om det som inte är uttryckligen förbjudet ska vara tillåtet är en välkommen princip i ett regelstelt Sverige. Det lär troligen vara inte den principen som kommer att vara tongivande när eventuella lagar ska skrivas, men ändå är det en välkommen princip. Tillåtet om inte uttryckligen förbjudet är klassisk centermärkt landsbygdspolitik, frågan är bara om den kan enas med en socialdemokrati där principen snarare har varit att det mesta ska vara förbjudet. Inför valet är det viktigt för Socialdemokraterna och landsbygdsminister Sven-Erik Bucht att positionera sig som landsbygdsvänliga och visa att man visst vill förenkla och förbättra.

Utspelen startar förhoppningsvis en välbehövlig diskussion om strandskyddet, och hur förutsättningarna är för de som vill leva nära vattendrag. Det är bara att hoppas på att socialdemokratin kan enas med principen att det som inte är uttryckligen förbjudet ska vara tillåtet.

Elin Larsson

Läs också

( 8 st )

Läs mer om dessa ämnen

SocialdemokraternaCenterpartietByggnationLagarLedarelandsbygdsutveckling
Relaterat