Processen för att hitta en förvaringsplats för kärnavfall har pågått under många år. Regeringen benen efter sig medan en kommun som Östhammar väntar på besked. Foto:

Tala klarspråk om kärnavfallet

Ledare

Regeringens otydlighet om kärnavfallet bidrar till att långbänken om slutförvaret blir ännu längre.

Ledartexten är skriven av SN:s ledarredaktion, som delar Centerpartiets grundläggande värderingar. Ledartexten är inte en nyhetsartikel. Läs mer: Så jobbar Södermanlands Nyheter med journalistik.

Frågan om hur använt kärnbränsle ska förvaras är fortfarande öppen. Tidigare i år kom Strålsäkerhetsmyndigheten och Mark- och miljödomstolen med sina yttranden över Svensk Kärnbränsleförvaring (SKB) ansökan att få bygga ett slutförvar för kärnbränsle i Forsmark i Östhammar kommun. De har behandlat frågan i snart sju år.

Planerna fick grönt ljus på alla punkter utom en. Handläggningen av frågan har flyttats över till regeringen som ska fatta beslut, men Mark- och miljödomstolen efterfrågade ytterligare underlag kring kopparkapslarna som de använda bränslestavarna är tänkta att förvaras i. Trots att frågan legat hos regeringen sedan slutet på januari har den ännu inte levererat någon tidsplan för projektet och SKB väntar fortfarande på en formell förfrågan om underlaget som domstolen efterlyste.

Det ligger i allas intresse att så snabbt som möjligt räta ut alla frågetecken och komma vidare i processen. Arbetet med att välja ut platsen för förvaret har pågått i flera decennier, och varje prövning tar lång tid. SKB har också lagt ner oerhörda summor på forskning och undersökningar av olika platser. Bland annat Studsvik utanför Nyköping övervägts som möjlig plats, innan valet tillslut föll på Forsmark. Om processen fortsätter att dra ut på tiden riskerar viktig kompetens att försvinna ur bolaget och de inblandade kommunerna att tröttna.

Östhammar kommun hade planerat en rådgivande folkomröstning den 4 mars i år om slutförvaret, men efter Mark- och miljödomstolens uttalanden lades den på is. Just nu är 3 av 4 invånare i Östhammar positiva till bygget, men om politikerna nationellt inte visar sig villiga att ta ansvar för processen kan det svänga snabbt.

I ett pressmeddelande i början på månaden skrev företrädare för Kärnkraftkommunernas Samarbetsorgan (KSO) att “Regeringen behöver [...] ta sitt nationella ansvar på motsvarande sätt som berörda kommuner gör på lokal nivå”. De upplyste också regeringen om vad som kan hända annars: “Kommunerna kan när som helst dra sig ur processen”. I klarspråk: regeringen kan inte räkna med att kommunerna, om kommunerna inte kan räkna med regeringen.

Ansvarig minister Karolina Skog har varit försiktig i sina kommentarer. Hon uppger att regeringen avsatt resurser för att bereda frågan, men har “ingen ytterligare kommentar till den fortsatta processen eller när ett beslut kan vara klart”. Givet kärnkraftens sprängkraft som fråga, spänningarna inom regeringen och den svekdebatt som redan finns mot Miljöpartiet, är det begripligt att de försöker hålla frågan under radarn. Men det sker på de inblandade kommunernas bekostnad. Utöver KSO har bland annat både kommunstyrelsens ordförande Jacob Spangenberg (C) och oppositionsrådet Pär-Olov Olsson (M) från Östhammar kommun varit ute i media och efterfrågat en tydlighet från regeringen kring vad som gäller. Hittills har de inte fått något svar.

Frågan om kärnbränsleförvaret en nationell angelägenhet. Politiker i riksdag och regering får inte ta våra kommunens ansträngningar för givna, utan måste sätta en transparant och snabb process framför det egna politiska intresset. Det kräver att de vågar prata om frågan och så snabbt som möjligt löser upp de sista knutarna.

Isak Trygg Kupersmidt

Läs också

( 1 st )

Läs mer om dessa ämnen

EnergiKärnkraftLedare
Relaterat