Debattkrönika: "Vem tar vem i Nyköping efter valet 2018?"

Krönikor
annons

Det här är en krönika. Det är skribentens åsikter som förs fram i texten, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Södermanlands Nyheter med journalistik.

När Nyköpings kommunfullmäktige tar sommarpaus efter mötet den 13 juni är det ett år kvar till den avgörande kraftmätningen 2018. Då avgörs vilka partier som kommunens röstberättigade har närmast hjärtat, eller, gör tummen ner för.

Ett år är en kort tid att markera profil och kompetens. Men självklart har de tidigare tre åren varit fulla av markeringar och ideologiska och sakmässiga positioneringar. Nu gäller det att skruva upp tempot för att göra klart för väljarna att Vi inte är Dom, att Vi och inte Dom har de bästa alternativen för ett framgångsrikt och utvecklande Nyköping.

Fram till nu har vi arbetat med de traditionella pjäserna i det politiska spelet, men brädet ser annorlunda ut 2018. Vem får/tar Svarte Petter? Eller får Svarte Petter finna sig i att agera i marginalen utan verkligt inflytande?

I en demokrati värderas varje medborgares röst lika: ingen röst väger mer än någon annans. När rösterna är räknade och väljarnas vilja är noterad i mandat handlar det om att skapa en majoritet i kommunfullmäktige som gör det möjligt att styra kommunen: kompromisser och sammanjämkningar för att formera en ledning i stadshuset som tar det ansvar som väljarna gett dem.

En svag koalition lämnar ett stort utrymme för tjänstemannastyre (utan insyn och med begränsad kontroll). En stark koalition sätter ner fötterna och visar vägen för den kommande riktningen i prioriteringen av skattepengarna: en ideologiskt markerad politik helt enkelt.

Detta resonemang kan tyckas självklart, men är det långt ifrån. I varje koalition måste hänsyn tas till partigivna intressen (partierna har ju gått till val på sina profilfrågor), samtidigt som koalitionens parter måste enas om en minsta gemensam nämnare för att ro båten framåt och göra det möjligt för väljarna att utkräva ansvar vid nästa val.

Nu till valmatematiken.

Jag utgår från genomsnittet av de samlade opinionsundersökningarna (”poll of polls” hos tidningen Dagens Samhälle) under senare tid och översätter rikssiffrorna till lokal verklighet i vårt kommunfullmäktige med 61 ledamöter, och vi får:

S - 18 mandat

V - 5

MP - 3 summa 26

M - 11

C - 8

L - 3

KD - 2 Summa 24

SD - 11

31 mandat krävs för att få majoritet I fullmäktige. Idag har S+V+MP 31 mandat. Men om den nationella tendensen får genomslag även i Nyköpings politik får den nuvarande majoriteten bara 26 mandat. Alliansens fyra borgerliga partier når 24 mandat.

SD, Sverigedemokraterna, har med få undantag röstat med de borgerliga i voteringarna i fullmäktige under förra och nuvarande mandatperiod.

Vårt kommunfullmäktige har åtta partier. Att skapa koalitioner är en knepig hantering. De samarbeten som kan synas givna är det sällan när frågan kommer till det enskilda partiet: Hur gör vi våra väljare rättvisa? Hur förvaltar vi våra röstmandat på bästa sätt utifrån partiets löften och värderingar? En titt i fullmäktiges backspegel visar flera alternativ.

Ulf-Göran Widqvist (S)

författare och småföretagare

Läs också

( 1 st )

Läs mer om dessa ämnen

SocialdemokraternaNyköpings kommunKommunalpolitikKrönika
Relaterat
annons

Mest delat denna vecka