Flera hundra asylsökande planerar att lämna Finland för att söka asyl i Sverige. Arkivbild. Foto:

Asylsökande överger Finland för Sverige

Migration

Flera hundra asylsökande planerar att lämna Finland för att söka asyl i Sverige.

— Om det skulle komma ett större antal personer till Sverige har vi beredskap för detta, säger Lisa Danling presskommunikatör på Migrationsverket.

Den finländska staten har haft en mer restriktiv flyktingpolitik jämfört med Sverige. Och under sommaren 2016 skärptes reglerna ytterligare. Nu har en grupp asylsökande, främst från Irak, fått nog. I en Facebookgrupp med 1 300 medlemmar diskuterar de hur de ska ta sig till Sverige.

Deras plan är att samlas i finländska Torneå den 5 september och sedan gemensamt gå över gränsen till Haparanda, skriver den finska tidningen Turun Sanomat. Svenska gränspolisen har uppmärksammat planerna.

— Vad gäller den här vandringen över gränsen så jobbar vi med att få fram fakta, säger Markus Nilsson, chef för gränspolisen region Nord.

Inga gränskontroller

Några regelrätta gränskontroller som i södra och västra Sverige kan det inte bli tal om. De beslut som ligger till grund för gränskontrollerna går inte att tillämpa vid den finländska gränsen.

— Men byggt på underrättelsematerial kan vi genomföra utlänningskontroller. Och har de inte handlingar som styrker deras rätt att vistas i landet måste vi utreda, säger Markus Nilsson.

Om de som kommer söker asyl, blir det ett ärende för Migrationsverket. Då tas personerna om hand och utreds. Och med största sannolikhet skickas de sedan tillbaka till Finland.

— Om Sverige följer lagen kommer de att skickas tillbaka enligt Dublinkonventionen, säger Johanna Minkkinen, informatör på Migrationsverket i Finland.

Övning i logistik

Om de däremot inte söker asyl måste personen kunna visa att de har rätt att vistas i landet.

— Det blir ett polisärende och det är möjligt att personen tas i förvar.

Det kan orsaka komplikationer då det nordligaste förvaret i Sverige ligger i Gävle och dessa personer måste därför köras dit från Haparanda, en resa på 85 mil.

— Det här kan bli en stor övning i logistik, säger Markus Nilsson.

I Finland är myndigheterna medvetna om planerna men anser sig inte kunna göra något för att stoppa dem.

— De finländska myndigheterna har varnat och sagt att det inte kommer att leda till något, men det är samtidigt något som vi inte kan hindra, säger Johanna Minkkinen.

Fakta: Dublinförordningen

Dublinförordningen reglerar vilket EU-land som ska pröva en asylansökan. Huvudregeln är att en person som varit asylsökande i ett annat EU-land, eller haft ett visum dit, ska få sin asylansökan prövad där.

Om ett asylärende faller inom ramen för Dublinförordningen gör Sverige därför ingen egen prövning av ärendet. Att Sverige övertar asylprövningen av ett annat land är mycket ovanligt.

Källa: Migrationsverket