47-åringen var den förste i Sverige att åtalas för att ha instruerad/utbildat någon i att begå ett terroristbrott eller "annan särskilt allvarlig brottslighet", som det står i lagtexten. Arkivbild. Foto:

Planerad sprängning inte terrorbrott

Brott
Sonen behövde hjälp med att spränga ett fängelse i Syrien och fick instruktioner av sin pappa i Sverige. Men trots att tingsrätten anser det bevisat frias pappan från brott.

Den nu 47-årige pappan hjälpte sin son med råd om hur han skulle kunna spränga muren till centralfängelset i Aleppo kring årsskiftet 2013–2014. En sådan sprängning hade kunnat resultera i både döda och skadade.

— Jag såg det som att gärningen som sådan var av sådan karaktär att den var ämnad att injaga skräck i befolkningen, säger åklagaren Mats Ljungqvist.

Därmed ansåg han att planerna höll för brottsrubriceringen "utbildning avseende terroristbrott".

Svårbevisat syfte

Men i den första domen med just den brottsrubriceringen frias 47-åringen helt.

Attunda tingsrätt anser det visserligen bevisat att 47-åringen bland annat överlämnat skisser över sprängladdningar, verkningsgrad, skyddsavstånd med mera till sin son. Men han frias eftersom rätten inte anser att det finns några bevis för att syftet med den planerade sprängningen var att injaga skräck i befolkningen. Så som lagen är skriven går det då inte att döma för terrorbrott.

Av domen framgår att 47-åringen uppgett att den islamistiska grupp stridande som sonen ingick i ville inta fängelset, frige fångarna och ta kontroll över en väg som gick utanför.

Försvarsadvokat kritisk

Mats Ljungqvist hade trott att det faktum att det rörde sig om ett civilt fängelse – inte ett med krigsfångar – skulle räcka för att bevisa att syftet med en planerad sprängning var att injaga skräck i befolkningen. Men han är ändå inte förvånad över domen.

— Jag kan förstå hur domstolen har resonerat och hur, och varför, de kommit fram till det som de har kommit fram till, säger han.

47-åringens försvarare, Thomas Olsson, är nöjd med domen. Hans syn på den planerade fängelseattacken skiljer sig markant från åklagarens.

— Det är lite märkligt att man vill använda svensk lagstiftning för att skydda en sådan här institution som det här centralfängelset i Syrien ändå utgjorde, säger han till TT.
— Det känns som att man stirrat sig lite blind på att sonen ingick i någon av de här militanta islamistiska grupperna.

Åklagaren har ännu inte hunnit ta ställning till en eventuell överklagan.

Fakta: Vad är terroristbrott?

Ett brott klassas som terroristbrott om "gärningen allvarligt kan skada en stat eller en mellanstatlig organisation och avsikten med gärningen är att:

• injaga allvarlig fruktan hos en befolkning eller en befolkningsgrupp.

• otillbörligen tvinga offentliga organ eller en mellanstatlig organisation att vidta eller att avstå från att vidta en åtgärd.

• allvarligt destabilisera eller förstöra grundläggande politiska, konstitutionella, ekonomiska eller sociala strukturer i en stat eller i en mellanstatlig organisation.

Källa: Lagen om straff för terroristbrott

Fakta: Lagtexten

I lagen om "straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet" framgår följande:

Den som meddelar instruktioner om "tillverkning eller användning av sådana sprängämnen, vapen eller skadliga eller farliga ämnen som är särskilt ägnade att användas för särskilt allvarlig brottslighet" döms till fängelse i högst två år.

För fällande dom krävs att åklagaren bevisat att den åtalade visste att instruktionerna var avsedda att användas för särskilt allvarlig brottslighet.

Bakgrund: Våldsamt förflutet

47-åringen är rysk medborgare men ska ha stridit som tjetjensk gerillasoldat mot Ryssland innan han flydde och tog sig till Sverige 2007. Han har aldrig beviljats asyl och 2011 placerades han i förvar i väntan på utvisning men fritogs under vapenhot.

2012 dömdes han till 1,5 års fängelse och utvisning sedan en pistol, ammunition, sprängpatroner och slagtändare hittats i hans lägenhet i Gävle. Av domen framgår att 47-åringen sagt att han hade vapnen för att skydda sig mot lejda mördare, utsända av den tjetjenska underrättelsetjänsten.

Utvisningen till Ryssland verkställdes aldrig eftersom den kunde medföra fara för mannens liv.

47-åringens son dog i Syrien.