• Brett Kavanugh anländer till den amerikanska senatens utfrågning. Foto:
  • En kvinna protesterar mot Brett Kavanaugh. Foto:
1/

Trump om HD-utfrågning: Sorgligt att se

USA

Redan första dagen av utfrågningen av president Trumps HD-kandidat blev en tumultartad illustration av de politiska splittringarna i Washington. När Brett Kavanaugh själv tog till orda försökte han gjuta olja på vågorna.

Demokraterna i senatens juridiska utskott ville redan från början skjuta upp utfrågningen, för att få tid att granska dokument om och av Kavanaugh, vilket är brukligt. De påpekade ilsket att de inte fått sedvanlig möjlighet att sätta sig in i dokumenten.

— Det här är ett förhör om vem som ska få sitta i vårt lands högsta juridiska ämbete, jag yrkar på att vi följer våra lagar om hur det ska gå till och att vi ajournerar utfrågningen, sade den demokratiska senatorn Kamala Harris från Kalifornien.

Vid flera tillfällen fick också demonstranter ledas ut ur möteslokalen av väktare.

Utskottets ordförande, republikanen Chuck Grassley, sade nej till kraven på att pausa utfrågningen, men lät på det stora hela de upprörda demokraterna hållas.

Som stenansikte

Det dröjde ganska många timmar innan Kavanaugh själv, som mestadels suttit som ett stenansikte, kunde ta till orda. USA:s högsta domstol "får aldrig, aldrig ses som ett partiskt organ", sade han.

— Om jag godkänns till Högsta domstolen kommer jag att ha ett öppet sinne i vartenda fall, försäkrade han.
— Jag kommer att ge lika rätt till fattiga som till rika.

President Donald Trump, som nominerat Kavanaugh till posten, är inte lika försonlig i sina kommentarer. Förhandlingarna i utskottet "är verkligen en uppvisning i hur elak, arg och förkastlig den andra sidan är", skriver han på Twitter. "Så sorgligt att se!"

Abort och vapen

Och då väntas ändå de mer skarpa ämnena först på onsdagen, den andra dagen av fyra. Det lär handla bland annat om abort, samkönade äktenskap och vapenlagar. Detta eftersom Kavanaugh är tänkt att efterträda Anthony Kennedy, som har varit den vågmästardomare som avgjort när Högsta domstolen stått och vägt i känsliga frågor.

Bland de övriga domarna anses fyra vara liberala och fyra konservativa. Den 53-årige Kavanaugh är en så kallad originalist, som är för en strikt texttolkning. Om han godkänns får HD – vars uppdrag är att avgöra huruvida lagar och domar är i enlighet med grundlagen – en mer tydligt konservativ tyngd, sannolikt i många år framöver.

Uppfyller löfte

Kavanaugh har de senaste åren varit verksam vid en appellationsdomstol i District of Columbia. Tidigare har han bland annat jobbat för Anthony Kennedy samt i Vita huset under George W Bush. Han har även arbetat för den särskilde åklagaren Kenneth Starr, som utredde president Bill Clinton.

Godkänns Kavanaugh uppfyller presidenten i än högre grad sitt vallöfte att tillsätta konservativa domare i landets domstolar. Det var viktigt för många av de väljare som i övrigt inte lockades av den kontroversielle kandidaten Trump.

Bakgrund: Högsta domstolen i USA

Högsta domstolen har sitt säte i USA:s huvudstad Washington DC. Den inrättades 1789 och är den dömande makt som ska balansera den verkställande (presidentämbetet) och den lagstiftande (kongressen) makten. I praktiken avgör domstolen huruvida lagar och domar är i enlighet med USA:s grundlag som skrevs 1787 och började träda i kraft efter att ha ratificerats 1788 samt dess 27 tillägg. Bland tilläggen finns den så kallade Bill of Rights (de tio första tilläggen) som ratificerades 1791.

Domstolen ska ha nio medlemmar som utses av presidenten på livstid. De kan dock pensionera sig på egen begäran samt i teorin avsättas genom riksrätt. Domarna måste godkännas av en majoritet av senatens medlemmar.

När man talar om HD:s medlemmar som konservativa eller liberala menar man främst i synen på grundlagstolkning. De konservativa tycker att lagtexten ska tolkas strikt, de liberala anser att aktuella förhållanden får spela in. En president har genom sina nomineringar chans att påverka om domstolen får liberal eller konservativ tyngd.

Källa: Supremecourt.gov