E-handeln växer. Arkivbild. Foto:

E-handeln i Sverige blomstrar

Ekonomi

Att shoppa över nätet blir allt vanligare, enligt E-barometern som är framtagen av Postnord och HUI Research. Under det första kvartalet i år steg e-handeln med 17 procent jämfört med samma period i fjol. En förklaring till den kraftiga ökningen är att tillväxten i e-handeln under det första kvartalet i fjol var historiskt låg.

Sektorn som såg störst tillväxt online återfinns inom dagligvaruhandeln; jämfört med i fjol ökade livsmedelsförsäljningen över nätet med 30 procent. Det är dock från låga nivåer, knappt 2 procent av svenskarnas matinköp sker i dagsläget online.

De mest e-handlade produkterna bland svenskar är kläder, skor och skönhetsprodukter. Totalt väntas e-handelns omsättning i Sverige uppgå till 77 miljarder kronor för helåret, en tillväxt med 15 procent, enligt E-barometerns prognos.