Enefit hoppas ha 100 000 svenska privatkunder inom fem år. Arkivbild. Foto:

Estnisk eljätte slår sig in i Sverige

Elmarknad

Det statliga estniska elbolaget Eesti Energia etablerar sig i Sverige. Genom enkla avtal och digital flexibilitet hoppas man kunna slå sig in på en marknad där redan hundratals aktörer konkurrerar om kunderna.

Det handlar om Estlands motsvarighet till svenska Vattenfall som i dag startar sin verksamhet för svenska privatkonsumenter under namnet Enefit. Estland ligger i framkant när det kommer till digitalisering, vilket också gäller elmarknaden.

— Där kan man göra allt online, utom att gifta sig och skilja sig, och det här digitala arvet tar vi nu med oss till Sverige, säger bolagets Sverigechef Jonas Lindelöf och berättar att bolaget bland annat kommer lansera en app som ger kunderna full koll på elförbrukningen.

Ta stor andel

Även om bolaget går försiktigt ut är femårsplanen att nappa åt sig 100 000 svenska privatkunder.

— Det låter utmanande, absolut. Det skulle innebära att de behöver ta en ganska stor andel, säger Christian Holtz, energimarknadskonsult på konsultföretaget Sweco, och tillägger att den svenska elmarknaden bjuder väldigt stor konkurrens och att marginalerna är pressade.
— Det krävs ofta en viss storskalighet för att få någon lönsamhet i det.

Ha respekt

Men Jonas Lindelöf låter hoppfull.

— Vi vet från undersökningar att man är missnöjd med sin elleverantör i Sverige. Vad vi ser är att alla erbjuder ungefär samma sak: "Byt till oss så får du lite lägre pris". Men det säger också någon annan nästa vecka. Det är ingen som gör något nytt.

Men han tillägger också att det gäller att ha respekt för uppgiften.

— Det är tufft på marknaden, därför går vi försiktigt in under det första året och provar oss fram. Men svenskar byter faktiskt elleverantör i mycket högre utsträckning än många andra i världen. Det är också en orsak att gå in i Sverige.

Fakta: Svensk elmarknad

På den svenska marknaden finns 133 bolag som erbjuder elabonnemang. Av dessa är det endast 10–15 som har 100 000 elabonnenter eller fler. Dessa är nästan uteslutande väletablerade bolag som funnits länge på marknaden.

Det finns 4 668 078 registrerade elabonnenter i Sverige. Av dessa byter drygt var tionde elleverantör varje år, och omkring fem procent omförhandlar sitt elavtal med nuvarande elleverantör. Lägre pris uppges vara den huvudsakliga drivkraften bakom varför man byter elleverantör, enligt statistik från Statistiska centralbyrån.

Källor: Sweco, Energimarknadsinspektionen. Statistiska centralbyrån, Elpriskollen.se

Fakta: Eesti Energia/Enefit

Eesti Energia är Estlands största företag, och noterade 2016 en försäljning motsvarande 7,7 miljarder kronor.

Förutom att lansera sig i Sverige vill bolaget också slå sig in på den finländska marknaden.

Sedan tidigare har man expanderat verksamheten till Lettland, Litauen och Polen, men vänder sig där bara till företagsmarknaden.

Källa: Eesti Energia