Bristen på grundskolelärare är fortsatt stor i Sverige. Arkivbild.

Fortsatt lärarbrist i grundskolan

Arbetsmarknad

Bristen på grundskollärare är fortsatt stor i Sverige, visar nya siffror från Arbetsförmedlingen. Mellan januari och maj utannonserades fler än 21 000 lediga tjänster.

För detta riktar Lärarnas riksförbund och Liberalerna skarp kritik mot regeringen.

— De åtgärder som skulle behöva göras har inte blivit gjorda, säger Sara Svanlund, andre vice förbundsordförande i Lärarnas riksförbund.

"Har inte gjort tillräckligt"

Inte heller Christer Nylander, gruppledare för Liberalerna och vice ordförande för utbildningsutskottet, tycker att regeringen har gjort tillräckligt för skolan.

— Man borde ge mer pengar till skolan, men det är också viktigt att pengarna används rätt, till sådant som lockar de mest lämpade till att bli lärare och stanna kvar i yrket.

Han anser att lärarbristen består för att för få söker sig till yrket och att botemedlet är förbättrade löner, karriärvägar, yrkesstatus, fortbildning – och arbetsmiljöer.

— När det gäller ordning och reda i klassrummet gör den här regeringen väldigt, väldigt lite. Ska man locka tillbaka lärare till yrket ska man se till att fler vill dit.
— Vi har stora problem med stök och bristande ordning i klassrummen.

Bättre arbetsvillkor och högre löner

De lediga tjänsterna utgör cirka 12,5 procent av de totalt 172 588 legitimerade lärarna som finns i Sverige.

Enligt Arbetsförmedlingens analys väntas lärarbristen inte försvinna inom de närmaste åren. Större barnkullar, flyktingströmmen och för få lärarstudenter är orsakerna.

För att få bukt med lärarbristen anser Svanlund att yrket behöver bli mer attraktivt, främst genom bättre arbetsvillkor och högre löner.

Enligt Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning och forskning, har regeringen lyckats göra yrket mer attraktivt genom det så kallade Lärarlönelyftet.

— Det har gett 65 000 lärare 2 600 kronor mer i månadslön. Det är en jättesatsning från regeringen på tre miljarder årligen, säger hon.
— Sedan behöver vi utbilda fler lärare. Söktrycket till lärarutbildningen har gått upp – därför bygger vi ut med 10 000 nya utbildningsplatser fram till 2021.

Vill se ökade resurser

Men Svanlund vill se mer resurser till skolan.

— Regeringen har beslutat att ge 1,5 miljard kronor till skolan. Hela skolbudgeten är på 100 miljarder. Det är en liten del, vi önskar att de kunde satsa ännu mer, säger hon.

Hellmark Knutsson understryker att regeringen har satsat totalt elva miljarder kronor på skolan i sina budgetar.

— Vi har dessutom gett tio miljarder i de så kallade välfärdsmiljarderna, som kommunerna kan disponera fritt. De kan också användas till satsningar på skolan.

Enligt statistiken, som har tagits fram av förbundet, är de geografiska skillnaderna i antalet lediga lärarjobb stora.

På gymnasienivå har de lediga jobben dock blivit färre jämfört med i fjol.

— Eleverna på gymnasiet har blivit färre, säger Svanlund.

Fakta: Lediga platser för lärare

Lärarkategori Antal lediga platser jan–maj 2016 Antal lediga platser jan–maj 2017 Förändring i procent

Grundskollärare 21 650 21 591 0

Gymnasielärare 5 512 4 829 -12

Källa: Lärarnas riksförbund

Fakta: Så ser lärarbristen ut i ditt län

Statistiken gäller lediga platser för lärare i grundskolan. Arbetsförmedlingens statistik är inte heltäckande, då alla lediga tjänster inte anmäls till myndigheten.

Län Antal lediga platser jan–maj 2016 Antal lediga platser jan–maj 2017 Förändring i procent

Blekinge län 364 332 -9

Dalarnas län 775 912 18

Gotlands län 67 102 52

Gävleborgs län 805 699 -13

Hallands län 670 594 -11

Jämtlands län 289 314 9

Jönköpings län 834 945 13

Kalmar län 574 393 -32

Kronobergs län 494 511 3

Norrbottens län 555 570 3

Skåne län 2 448 2 385 -3

Stockholms län 4 810 5 284 10

Södermanlands län 699 726 4

Uppsala län 625 619 -1

Värmlands län 513 466 -9

Västerbottens län 419 409 -2

Västernorrlands län 566 533 -6

Västmanlands län 572 545 -5

Västra Götalands län 3 632 3 574 -2

Örebro län 715 685 -4

Östergötlands län 1 135 980 -14