Läkare under en operation i Betul i delstaten Madhya Pradesh, i centrala Indien. Arkivbild. Foto:

Grönt ljus för passiv dödshjälp i Indien

Indien

Indiens högsta domstol har beslutat att tillåta passiv dödshjälp i särskilda fall. Domstolen slår fast att "människor har rätt att dö med värdighet", och specificerar att de nya reglerna enbart kommer att gälla patienter i tillstånd där det inte bedöms finnas någon chans till uppvaknande.

Domen tillåter också friska människor att själva avgöra om de, i händelse av att de skulle hamna i ett sådant tillstånd, vill att de livsuppehållande insatserna avbryts.

Frågan har varit flitigt omdebatterad i landet sedan en 66-årig kvinna som legat i koma i över 40 år slutligen avled 2015.