• H&M:s historiska kapitalmarknadsdag på Cirkus i Stockholm öppnades av styrelseordföranden och storägaren Stefan Persson. Foto:
  • H&M-chefen Karl-Johan Persson lyckades inte övertyga marknaden med sina budskap. Foto:
1/

Tummen ned för H&M:s Cirkusshow

Ekonomi

H&M:s försök att lugna marknaden med en kapitalmarknadsdag på Cirkus i Stockholm gick inget vidare.

Avsaknad av strategiska förändringar och en oväntat svag försäljningsprognos sänkte i stället aktien med nästan 5 procent.

H&M:s försäljning onlline, som i fjol stod för 12,5 procent av koncernens totala försäljning, växer snabbt och är lönsam. Men försäljningen i de etablerade fysiska butikerna ser ut att fortsätta nedåt i år, varnade den krisstämplade klädjätten i samband med den historiska kapitalmarknadsdagen på Cirkus – den första i H&M:s 70-åriga historia.

Styrelseordförande Stefan Persson inledde showen med att säga att han förstod behovet av mer insyn i affärerna mot bakgrund av den stora omställning klädbranschen genomgår just nu.

— Särskilt då vi har ett utmanande år bakom oss, tillade han.

Lägsta kursen sedan 2008

H&M-aktien, som inför kapitalmarknadsdagen hade rasat 16 procent sedan årsskiftet, har på två år förlorat över 60 procent av sitt värde. Med kursfallet på omkring 5 procent efter uppdateringarna på Cirkus har priset på aktien fallit till den lägsta kursen sedan slutet av 2008.

— Det är tufft för H&M, som det är för alla i den här branschen. Den är under omstöpning och det kommer att fortsätta vara tufft, säger Joakim Bornold, sparekonom på Nordnet.

TT: Hur är ditt förtroende för ledningen, har de koll på läget?

— Nej, det är inte känslan – inte här i dag. Men det är klart, så är det när bolaget halverats på börsen.
— De säger att framtiden för H&M är ljus och att tillväxten finns där framme, i e-handeln. Men det gäller att få marknaden att tro på det också.

Kanske inte når målet i år

Utgallring av olönsamma butiker är ett tema i strategin framåt enligt H&M, vilket trycker ned nettotillväxten för butiker till 220 – den lägsta nivån sedan 2010. I fjol var nettotillväxten 388 nya H&M-butiker.

Samtidigt tar H&M med sig ett ovanligt stort lager osålda varor in i 2018. Det beräknas uppgå till 17 procent av nettoförsäljningen och kan jämföras med ett mål på 12–14 procent

Stora lager låser kapital och äter upp lönsamhet när de nu ska avvecklas.

— Vår ambition är att förbättra positionen under 2018. Men vi är inte säkra på att vi når målet i år, säger finansdirektören Jyrki Tervonen om varulagren.
— Men från 2019 och framöver bör vi befinna oss på målnivån igen, tillägger han.

Fakta: Online växer, butiksförsäljningen sjunker

Klädkoncernen H&M, med varumärken som Cos, Monki, Cheap Monday och Weekday i bolagsportföljen, räknar med att försäljningen i jämförbara butiker kommer att utvecklas negativt under 2018 även om det beräknas bli en gradvis förbättring under året. Obalanser i sortimentet i slutet av 2017 har skapat ett stort ingående varulager som ger höga prisnedsättningskostnader.

Rörelseresultatet 2018 beräknas sammantaget bli något bättre än året före.

Onlineförsäljningen för H&M, som i fjol stod för 12,5 procent av försäljningen och bidrog med en dryg femtedel av koncernens rörelseresultatet, beräknas samtidigt öka med minst 25 procent. Tillväxten i onlineaffären beräknas bli 20 procent per år under perioden 2019–2022, vilket i sin tur ger ett försäljningsmål på 75 miljarder kronor online under 2022.

Källa: H&M