IMF-chefen Christine Lagarde laddar upp inför IMF:s vårmöte med en bekräftad prognos för global tillväxt, kryddad med varningar för bland annat protektionism. Arkivbild. Foto:

IMF: Global tillväxt ökar

Ekonomi

Den globala tillväxten ökar till 3,9 procent i år och världsekonomin fortsätter växa lika mycket nästa år, enligt en prognos från Internationella valutafonden (IMF)

Fonden bekräftar därmed sin beräkning från januari.

I fjol låg den globala tillväxten på 3,8 procent, enligt IMF.

USA och eurozonen är något av draglok i tillväxtlyftet, enligt IMF:s World Economic Outlook, som presenteras inför fondens och Världsbankens vårmöte i Washington senare i veckan. IMF har sedan januari höjt sin tillväxtprognos för de båda ekonomierna med 0,2 procentenheter var till 2,9 procent för USA och 2,4 procent för eurozonen.

Handelsvolymerna ökar

Tillväxtprognosen för Kina lämnas dock oförändrad på 6,6 respektive 6,4 procent i år och nästa år.

Handelsvolymen av varor och tjänster väntas globalt öka med 5,1 procent i år, en halv procentenhet mer än i IMF:s januariprognos. Nästa år väntas handelsvolymen växa med 4,7 procent.

För svensk ekonomi räknar IMF med en tillväxt på 2,6 procent i år och 2,2 procent 2019. Det kan jämföras med regeringens prognos från i måndags på 2,8 procent i år och 2,2 procent 2019.

— Vi har ju reviderat upp tillväxten framförallt för att exporten går bättre. Jag vet inte om det är det som är skillnaden. Jag har inte sett de underliggande faktorerna bakom deras prognos, säger Magdalena Andersson.

"Viktigt att ha muskler"

Enligt IMF:s ekonomer kommer det tillväxtlyft i utvecklade ekonomier som nu äger rum på bred front att mattas av om några år. Då tornar även problemen med åldrande befolkningar och svag produktivitetsutveckling upp sig igen.

"USA:s tillväxt kommer sjunka under sin potential när den expansiva effekten av den senaste skattereformen vänder", skriver IMF:s ekonomer.

De varnar även för risk för bakslag till följd av finansiell oro, minskat stöd för en fortsatta global integration av världsekonomin, ökade geopolitiska spänningar och mer protektionism.

"Riskerna i prognosen bortom de närmaste kvartalen är tydligt på nedåtsidan" skriver IMF:s ekonomer, som i rapporten efterlyser tillväxtfrämjande reformer som ger mer så kallad inkluderande tillväxt och mer buffertar för att bättre hantera nästa konjunkturnedgång.

Enligt Magdalena Andersson har Sverige en av de största buffertarna inför framtida konjunkturnedgångar i hela EU, med "rejäla överskott" och den lägsta statsskulden sedan 1970-talet.

— Det är viktigt att ha muskler den dagen det vänder, säger hon.

Fakta: Bekräftad IMF-prognos

Internationella valutafonden (IMF) bekräftar sin globala tillväxtprognos för januari i en färsk World Economic Outlook inför IMF:s vårmöte i Washington senare i veckan.

Ekonomiskt område Tillväxt 2017 Tillväxtprognos 2018 Tillväxtprognos 2019

Globalt 3,8 3,9 3,9

Brasilien 1,0 2,3 2,5

Eurozonen 2,3 2,4 2,0

Japan 1,7 1,2 0,9

Indien 6,7 7,4 7,8

Kina 6,9 6,6 6,4

Mexiko 2,0 2,3 3,0

Ryssland 1,5 1,7 1,5

Saudiarabien –0,7 1,7 1,9

Storbritannien 1,8 1,6 1,5

Sverige 2,4 2,6 2,2

Sydafrika 1,3 1,5 1,7

USA 2,3 2,9 2,7

Talen i tabellen avser BNP-tillväxt jämfört med året före, i procent.

Källa: IMF World Economic Outlook, April 2018