Svensk industri bromsar in. Arkivbild Foto:

Inköpschefsindex faller till årslägsta

Ekonomi

Konjunkturen ser ut att bromsa in, enligt det månatliga inköpschefsindexet.

Men Nordeas ekonomer lugnar – augusti-siffran har varit svag de senaste åren.

Inköpschefsindex, som speglar konjunkturen inom industrin, sjönk i augusti med hela fem enheter till 52,5, jämfört med 57,4 månaden före. Siffran för augusti är den lägsta som uppmätts hittills i år.

"Det största negativa bidraget lämnades av delindex för produktion, följt av delindex för orderingång. Även delindexen för sysselsättning och leveranstider bidrog negativt till PMI-total", skriver Swedbank och Silf, som tar fram inköpschefsindex, i ett pressmeddelande.

Men Nordeas chefsanalytiker Torbjörn Isaksson konstaterar att indexet tillfälligt droppat även 2016 och 2017 för att sedan vända upp igen. Det kan därför handla om en säsongsmässig nedgång. Men trots det tror han att industrikonjunkturen trendmässigt är på väg ner, dock inte så mycket som dagens siffra antyder.

Inköpschefsindex bygger på intervjuer med cirka 200 inköpschefer inom tillverkningsindustrin. Ett indextal över 50 anses tyda på tillväxt inom industrin.