Södertälje gästhamn. Arkivbild. Foto:

Konkurrensverket tar Södertälje till domstol

Ekonomi

Konkurrensverket går till domstol och kräver att Södertälje kommun döms att betala 875 000 kronor i böter, enligt ett pressmeddelande.

Konkurrensverket anser att Södertälje kommun har tilldelat kontraktet för driften av gästhamnen i Södertälje utan annonsering och således inte följt lagen om upphandling av koncessioner.

"På motsvarande sätt som inköp av andra varor och tjänster ska annonseras och konkurrensutsättas, så ska även koncessioner annonseras innan avtal skrivs", skriver Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten, i ett pressmeddelande.

Detta är första gången som Konkurrensverket går till domstol och prövar en otillåten direktupphandling, relaterad till LUK, lagen om upphandling av koncessioner.