Försäljningen av byggmaterial ökade med 0,7 procent under juni. Foto:

Ljummen sommar för bygghandeln

Ekonomi

Sol och värme brukar innebära strålande tider för hemmabyggarna. Trots detta var försäljningsökningen av byggmaterial blygsam under juni. Enligt siffror från HUI Research och Byggmaterialhandlarna ökade försäljningen med 0,7 procent under juni i löpande priser. Att ökningen inte blev större beror troligen på att juni hade färre arbetsdagar i år jämfört med i fjol, men även på att maj var ovanligt varm.

— Eftersom maj var otroligt varmt startade många sina projekt tidigare i år, säger Monica Björk, vd på branschorganisationen Byggmaterialhandlarna som företräder cirka 75 procent av Sveriges byggmaterialhandlare

Totalt uppgick försäljningen inom branschen till cirka 4,5 miljarder kronor under juni. Den ackumulerade tillväxten för första halvåret uppgick till 2,9 procent.

Störst är efterfrågan på trämaterial till altaner och fasader.