• Moderaternas partiledare Ulf Kristersson lovar att satsa på socialt utsatta barn om han vinner valet. Foto:
  • Moderaterna går till val på en satsning på socialt utsatta barn. Foto:
1/

M lovar insatser för utsatta barn inför valet

Politik

Moderaterna lovar satsningar på socialt utsatta barn inför valet i höst.

— Sverige har kommit långt, men inte så långt som vi själva önskar, säger partiledaren Ulf Kristersson.

Moderaterna (M) presenterar flera vallöften om satsningar på utsatta barn. De flesta av dem är förslag som partiet presenterat tidigare i olika sammanhang, men nu görs en samlad satsning.

— Vi tycker att det är för lite diskussion i Sverige om hur det går för barn som har en tuff start. Att barn inte ska få en sämre framtid bara för att deras föräldrar har haft problem tidigare, säger Ulf Kristersson.
— Problemen har varit försummade under lång tid.

Mer tid i förskola

Ett nygammalt förslag är att utöka rätten till förskola till 30 timmar i veckan för barn till föräldrar som är arbetslösa eller får försörjningsstöd. Känt sedan tidigare är att Moderaterna vill förlänga undervisningstiden i grundskolan med en timme varje dag och införa obligatorisk lovskola och läxhjälp för barn som riskerar att halka efter.

Partiet vill också ha en ökad professionalisering av familjehemmen och jourhemmen. I dag är det allt fler tonåringar med egna problem som placeras i fosterhem, vilket ställer helt andra krav på familjen än när det handlar om små barn. Familjerna behöver både mer utbildning och mer betalt, tror M.

— Det krävs en hel strategi för detta, hur vi ska förebygga placeringar och hjälpa familjer med problem att bli mer kapabla som föräldrar för att förebygga en placering. Det andra är att få så korta placeringar som möjligt. Det tredje är att barnets stabilitet ska vara i första rummet, säger Kristersson.

Unga brottslingar

Ett nytt förslag är att partiet vill ha en särskild enhet inom Kriminalvården som ska ansvara för unga som begått våldsbrott och andra grova brott. M vill också förbättra möjligheterna till snabba åtgärder för unga lagöverträdare, införa särskilda ungdomsdomstolar, ha fler sociala insatsgrupper och få till ett bättre informationsutbyte mellan socialtjänst och polis.

— Det finns stora risker om vi gör fel, men enorma möjligheter för många barn om Sverige skulle dra lärdom av det som inte fungerar, säger Ulf Kristersson.

Andra förslag handlar om att minska den psykiska ohälsan bland barn och unga, bland annat genom att korta väntetiderna i vården.

Fakta: M-förslag för socialt utsatta barn

Skola och förskola:

Utökad rätt till förskola till 30 timmar per vecka för barn med föräldrar som får försörjningsstöd eller är arbetslösa. Kostar 2 miljarder kronor om året. En timme mer undervisningstid om dagen, främst i matematik och svenska. Beräknas kosta 2,25 miljarder per år. Obligatorisk lovskola och läxhjälp för barn som riskerar att halka efter. Kostar 740 miljoner kronor per år. Fler karriärtjänster i utanförskapsområden.

Psykisk ohälsa

Korta väntetider i vården för barn och unga med psykisk ohälsa. Fördubblade anslag till den nationella expertfunktionen för suicidprevention.

Mer preventiv socialtjänst

"Professionalisera" familjehemmen och jourhemmen. En ny socialtjänstlag och en ny bidragsreform. Bättre villkor för socialtjänstens medarbetare.

Unga som begår brott

En särskild enhet inom Kriminalvården ska ansvara för unga som begår våldsbrott och andra grova brott. Införa särskilda ungdomsdomstolar. Bättre informationsutbyte mellan socialtjänst och polis.

Källa: Moderaterna