M:s migrationspolitiske talesperson Johan Forssell (M) känner brett stöd för den nya migrationspolitiken. Arkivbild. Foto:

M skärper migrationspolitiken

Politik

Moderatstämman väntas ge stort stöd för partiets skärpta migrationspolitik.

Inom partiet finns dessutom tryck på ytterligare skärpningar.

Ersätt på sikt dagens asylrätt med ett kvotflyktingssystem, skärp kraven för anhöriginvandring och inför möjlighet att avvisa asylsökande direkt vid gränsen. Det är några förslag som Moderaternas partistämma väntas säga ja till.

När stämmoutskottet för migrationsfrågor diskuterade förslagen inför söndagens debatt och beslut, fanns dock ett tryck att ta ytterligare steg mot en skärpt migrationspolitik.

— Det är för att vi har fortfarande i dag stora migrations– och inte minst integrationspolitiska problem, säger partiets migrationspolitiska talesperson Johan Forssell.

Ytterligare steg

Han bedömer att stämman kan komma att ta beslut om ytterligare skärpningar i enskilda frågor.

— Men inget som påverkar den långsiktiga kompassriktningen, säger Forssell.

Det fördes i utskottet fram idéer om att Sverige ska kunna sätta ett tak för hur många asylsökande som kan tas emot per år. Den idén fick dock inget stöd.

— Med det system vi har i dag så går det inte att sätta något sådant tak, det blir någon typ av inriktning möjligtvis, säger Forsell.

Partistyrelsen vill i stället på sikt att Sverige och EU ersätter dagens rätt att söka asyl i EU med ett kvotflyktingssystem. Det innebär att asylansökningar ska göras utanför EU. Med ett kvotflyktingsystem blir det lättare för EU-länderna att sätta tak för asylmottagningen.

Går under jorden

Forssell pekar på att Sverige under de senaste tio åren har tagit emot i snitt 28 000 asylsökande per år.

— Det är väl ungefär i de trakterna det bör ligga framåt, säger han.
— Det bör vara färre än det varit de senaste åren.

År 2015 tog Sverige emot 163 000 asylsökande och 2014 81 000.

Moderaternas nya migrationspolitik innebär också hårdare tag mot personer som fått avslag på sin asylansökan och ska utvisas. Till exempel vill man att fler som riskerar att gå under jorden i Sverige tas i förvar.

I stämmoutskottet enades man om att kommuner endast ska få ge "nödhjälp" till papperslösa i Sverige. Partistyrelsen hade föreslagit att endast "kortvarig" hjälp skulle tillåtas och "nödhjälp" anses vara en skärpning.

Utskottet enades också om att en asylsökande som fått avslag inte ska få söka på nytt förrän tio år efter att personen lämnat Sverige.

Stöd för medborgarskapskrav

De fanns också de i utskottet som ville strama åt vuxna papperslösas rätt till vård från dagens formulering "vård som inte kan anstå" till enbart akutvård. Den frågan kan det bli debatt om på söndag

Enligt Forsell fick partistyrelsen brett stöd för sina förslag om att det ska krävas språk- och samhällskunskapstest för att få bli svensk medborgare. Det blev heller ingen diskussion om förslaget att medborgarskap ska kunna återkallas under vissa omständigheter. Den frågan var mycket het när den senast behandlades på stämman 2009.

Det fanns dock de i utskottet som sade nej till partistyrelsens förslag om att man ska kunna bli svensk medborgare snabbare om man skaffar jobb och egen försörjning. Trots invändningarna fick den så kallade integrationsbonusen stöd i utskottet.

Fakta: M-förslag stämman ska besluta om

MEDBORGARSKAP

Krav på språk- och samhällskunskapstest för medborgarskap.

Kravet på hemvist i Sverige förlängs med två år.

Integrationsbonus – de som försörjer sig själva ska få bli medborgare tidigare.

Medborgarskap ska kunna återkallas vid oriktiga uppgifter eller mutor.

Medborgarskap ska få återkallas vid terrorbrott om personen har dubbelt medborgarskap.

MIGRATION

Tillfälliga uppehållstillstånd ska vara huvudregel.

Uppehållstillstånd ska permanentas om den invandrade har egen försörjning.

Försörjningskrav för anhöriginvandring ska skärpas och bygga på jobbinkomster.

Direktavvisning av asylsökande till annat säkert land ska kunna ske i krislägen.

Asylsökande ska vara tvungna att bo på Migrationsverkets asylboende.

Lagkrav på att asylsökande ska bidra till att klarlägga sin identitet.

Preskriptionstiden för avslag på asylansökan ska förlängas från fyra till tio år.

Fler inre utlänningskontroller och oftare förvarstagande av personer som ska utvisas.

Skärpta straff för olovlig vistelse i landet.

Förbud för kommuner att ge långvarig hjälp till illegala invandrare.

EU ska på sikt bara ta emot kvotflyktingar. Asylansökan ska göras utanför EU.

LAG OCH ORDNING

Inför ett nationellt förbud mot tiggeri.

Utred möjlighet till anonyma vittnen.

Polis ska få utfärda zonförbud, förbud att vistas på viss plats en viss tid, för personer som uppvisat särskilt otrygghetsskapande beteende.

Kommunala ordningsvakter ska få verka i hela kommunen och ha stärkta befogenheter.

Polisen ska få bedriva kameraövervakning utan tillstånd på brottsutsatta platser.

Storsatsning på kameraövervakning i utsatta bostadsområden.

10 000 fler polisanställda till 2025.

Dubbla straff för gängbrottslingar vid vissa brott.

Skärpta straff för de som döms för flera brott samtidigt.

Skärpta straff för bostadsinbrott och grovt sexuellt ofredande.

Ta bort straffrabatten för 18-21 åringar.

Inrätta särskilda ungdomsdomstolar.

Dömda ska efter avtjänat straff kunna förbjudas att vistas på vissa områden.

Källa: Moderaterna

Mest delat denna vecka