Mer än hälften av sköterskorna i vård och omsorgen har under senaste året övervägt att byta arbetsgivare på grund av arbetsvillkoren på arbetsplatsen. Arkivbild. Foto:

Många i vården vill byta jobb

Arbete

Drygt hälften av de som arbetar inom vården som undersköterska eller sjuksköterska har under senaste året funderat på att byta jobb på grund av arbetssituationen/villkoren på arbetsplatsen. Den slutsatsen dras av en ny enkät genomförd av Novus på uppdrag av fackförbunden Kommunal och Vårdförbundet.

I enkäten svarar också nästan fyra av tio som arbetar som sköterska i vården att de ångrar sitt yrkesval och skälet är i två av tre fall lönen och i fyra av tio fall underbemanning. I rapporten jämförs det med svaren från anställda inom byggbranschen som ångrar sitt yrkesval i fyra av tio fall, på grund av dålig arbetsmiljö och löneläget.

Svårigheterna att hitta under- och sjuksköterskor till vård och omsorg beskrivs ofta som ett stort och dessutom växande problem för kommuner och landsting. I enkäten svarar åtta av tio att de tycker att arbetsgivarna inte bidrar till att höja yrkenas status.