Utbildningskoncernen Academedias skola Plusgymnasiet i Malmö. Arkivbild. Foto:

Minister provoceras av friskolors vinst

Ekonomi

Trots en årsvinst på närmare en halv miljard väljer friskolekoncernen Academedia att inte ge någon aktieutdelning till ägarna.

En provocerande hög vinst, anser gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström (S).

— Vi har beslutat att inte göra någon utdelning i år, vi investerar i stället i nya skolplatser för att hjälpa kommunerna, säger Marcus Strömberg, vd för Academedia.

Anna Ekström ifrågasätter en förklaring som går ut på att hjälpsamhet ligger bakom beslutet.

— Det har tidigare varit en kritisk debatt när skolföretagen gjort stora vinstutdelningar. Jag tycker detta är en händelse som ser ut som en tanke. Att man några dagar före valet, där vi har en het debatt om vinster i skolan, väljer att inte göra utdelning. Vi får se om det blir stora vinstutdelningar igen efter valet, säger hon.

Kritik mot vinster

Hon är även kritisk till att företaget går med så stora vinster.

— Det är provocerande. 430 miljoner är den vinst de gör om man räknar på helår. Det är 430 miljoner kronor i vinst som hade kunnat gå till fler vuxna i skolan, undervisning, höjda kunskapsresultat och läromedel, säger hon.

Problematisk retorik

Marcus Strömberg tycker åt andra sidan att den politiska retoriken är ett problem:

— Utbildning är en växande sektor och vi ser positivt på framtiden. Men det är ett stort problem att den politiska retoriken är som den är. Att driva en linje där man skulle lägga ned en så stor del av Sveriges skolor är helt enkelt inte seriöst, säger han.

Academedias vinst på 148 miljoner kronor för fjärde kvartalet i det brutna räkenskapsåret kan jämföras med vinsten på 191 miljoner kronor samma period föregående år. Marcus Strömberg förklarar bolagets minskade vinst med avtalsomläggningar inom vuxenutbildningen.

— Vi växer under kvartalet med 15 procent och har "All time high" när det gäller antalet elever. Det som påverkar resultatet nu är den avtalsomläggning vi har inom vår vuxenutbildning, säger han.

Bokslutet påverkas också av nedstängningskostnader och att Academedia under fjärde kvartalet har betalat en kompensation på 14 miljoner till Malmö Stad för brister i dotterbolaget Hermods SFI-undervisning.

På marknaden fick dock rapporten ett svalt mottagande. Vid klockan 14 hade kursen dykt 5,5 procent. Betydligt bättre mottagande fick då Engelska skolan som stiger 5,4 procent efter att man presenterat sin rapport för perioden april-juni 2017/18.

Fakta: Academedias och Engelska skolans resultat

Academedias delår i siffror:

Kvartal 4, 2017/18 Kvartal 4, 2016/17

Omsättning 2 993 2 610 Rörelseresultat (ebit) 167 211 Resultat före skatt 148 191 Resultat efter skatt 111 154 Resultat per aktie före utspädning 1:05 kronor 1:62 kronor

Siffror i miljoner kronor om ej annat anges.

Engelska skolans delår i siffror:

april-juni, 2017/18 april-juni, 2016/17 Omsättning 611,4 543,1 Rörelseresultat (ebit) 27,8 55,3 Resultat före skatt 27,3 55,7 Resultat efter skatt 19,5 42,4 Resultat per aktie 0:49 kronor 1:06 kronor

Siffror i miljoner kronor om ej annat anges.