Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson (MP). Arkivbild. Foto:

MP: Bostadsbidrag till unga inneboende

Politik

Miljöpartiet formulerar nu de bostadspolitiska frågor partiet ska driva i valrörelsen.

Där ingår bland annat ett skattegynnat grönt bosparande, statliga lånegarantier till svaga marknader i landet – och att även unga inneboende ska få rätt till bostadsbidrag.

— Man måste hitta lösningar för unga, för svaga marknader, för finansieringsfrågorna och för att få ner priserna, säger bostadsminister Peter Eriksson (MP) till TT.

Han säger att partistyrelsen nu ska samlas kring delar inom bostadspolitiken som sedan ska bli valfrågor, men också ses som möjlig grund för vidare samtal efter valet.

Ett förslag är att även unga inneboende ska få rätt till bostadsbidrag.

— Det skulle bidra till att minska trångboddheten och underlätta för många som hyr ut och många som är unga att hitta rimliga lösningar, säger Eriksson.

Grönt bosparande

Han tror inte att ett bidrag leder till ytterligare upptrissade priser vilket kan gynna uthyrarna. I stället pekar Eriksson på att bidragsprocessen ställer krav på registrering av bland annat bostadsadress, och att det kan ge ökad möjlighet till kontroll och till att klargöra båda parternas skyldigheter och rättigheter.

— I dag är det ju en marknad som inte är reglerad över huvudtaget.

Ett annat förslag är att införa ett så kallat grönt bosparande, med liknande förmånliga skatteregler som för investeringssparkonton, till det första bostadsköpet. Eriksson påpekar att bostadsmarknaden har hårdnat för unga med höga priser samt strängare amorterings- och kontantinsatskrav.

— Att hitta lösningar som innebär att man inte skuldsätter sig över öronen är väldigt viktigt.

"Låna billigt"

Bland förslagen finns också sådant som ska minska segregationen.

MP vill även ha statliga lånegarantier för så kallade svaga marknader. Eriksson påpekar att 240 av landets 290 kommuner säger sig ha bostadsbrist. Men på många håll har bankerna stängt sina kontor, vilket leder till dålig kunskap om lokala marknader och en ovilja att låna ut, fortsätter han.

— Då behöver man hitta finansieringslösningar där staten är med, och staten kan låna billigt.

Ett mål för MP är att 450 000 bostäder ska byggas i landet mellan 2019 och 2025. Partiet har ännu inte satt ner foten i fråga om hur många av dessa som ska vara hyresrätter.

— Men jag tycker att det är en helt avgörande fråga för de närmaste åren, att vi måste bygga en högre andel hyresrätter till rimliga priser, säger Eriksson.

Miljöpartiets förslag

Miljöpartiet föreslår bland annat:

Mellan 2019 och 2025 ska minst 450 000 nya bostäder byggas. Det ska bli möjligt för unga inneboende att få bostadsbidrag. Ett så kallat grönt bosparkonto ska införas för det första bostadsköpet. Den maximala ytan på så kallade Attefallshus (som får byggs efter startbesked från kommunen men som inte kräver bygglov) ska öka från 25 till 30 kvadratmeter. Statliga lånegarantier införs till svaga marknader. Ökade krav på alla kommuner om att bidra till att skapa bostäder för olika grupper i samhället. Nationella mått ska tas fram på boendesegregationen så att kommuner kan jämföras och så att åtgärder kan följas upp. Ett statligt stöd ska införas för så kallade byggemenskaper där människor går samman för att byggs bostäder.

Källa: Miljöpartiet