Norska NRK och danska DR och TV2 skulle inte ha tagit avstånd från en partiledares uttalanden, såsom SVT gjorde. Arkivbild. Foto:

NRK och DR: Vi hade inte gjort som SVT

Norge/Danmark

Danmarks och Norges public service-bolag hade inte gjort som SVT och tagit avstånd från vad en partiledare säger under en debatt.

DR, TV2 och NRK har inga sådana regler att förhålla sig till i sina sändningstillstånd.

SVT:s beslut att ta avstånd från Jimmie Åkessons uttalande om att utrikes födda inte lyckas få jobb för att de inte är svenskar och inte passar in i Sverige, uppmärksammas även i de nordiska grannländerna.

— DR (Danmarks Radio) är inte media som har förhållningssätt till uttalanden eller politiska åsikter. Vi tycker inte något. Därför är politikernas uttalanden en fråga mellan de andra politikerna och väljarna, säger Thomas Falbe, nyhetschef vid det danska mediebolaget.

Falbe konstaterar dock att skillnaden ligger i SVT:s så kallade demokratiparagraf.

Den är inskriven i sändningstillståndet och innebär "en skyldighet att markera ett avståndstagande från eller att bemöta antidemokratiska uttalanden och att verka för att rasfördomar, våld och brutalitet bekämpas".

Någon sådan paragraf finns inte i Danmark och inte heller i Norge.

— En partiledare skulle behöva ta ansvar för nästan varenda tänkbart uttalande som kan förekomma, inte NRK eller något annat medium, säger NRK-chefen Thor Gjermund Eriksen.

Han säger att NRK möjligen skulle göra en annan bedömning om det handlade om personer som inte var partiledare.

Fakta: Demokratiparagrafen

I SVT:s sändningstillstånd står det att rätten att sända "ska utövas opartiskt och sakligt samt med beaktande av att en vidsträckt yttrandefrihet och informationsfrihet ska råda i televisionen". Men det finns undantag från opartiskheten.

Enligt den så kallade demokratiparagrafen i radio- och tv-lagen (SFS 2010:696, 5 kap. §1) måste alla medieleverantörer som sänder tv "se till att programverksamheten som helhet präglas av det demokratiska statsskickets grundidéer och principen om alla människors lika värde och den enskilda människans frihet och värdighet".

SVT skriver på sin hemsida att det innebär en skyldighet för bolaget och dess programledare, reportrar, med flera att markera ett avståndstagande från eller att bemöta antidemokratiska uttalanden och att verka för att rasfördomar, våld och brutalitet bekämpas.

Granskningsnämnden för radio och tv är den instans som i efterhand prövar om SVT följer reglerna.

2017 fälldes SVT av Granskningsnämnden då en programledare i "Aktuellt" inte tagit tillräckligt avstånd när Sverigedemokraternas Mattias Karlsson i en debatt sade att regeringen "släppt in tiotusentals potentiella sexualförbrytare och terrorister" i landet.

Källa: Radio- och tv-lagen, SVT