Nyanlända kvinnor i Sverige kommer in på arbetsmarknaden snabbare än kvinnor i till exempel Tyskland. Arkivbild. Foto:

Nyanlända kvinnor får jobb fortare i Sverige

Arbetsmarknad

Kvinnor som kommer till Sverige som flyktingar kommer snabbare in på arbetsmarknaden än till exempel kvinnor som kommer till Tyskland och Danmark, visar en rapport från OECD.

Några förklaringar till att kvinnor snabbare får jobb är etableringsprogrammet hos Arbetsförmedlingen som ska hjälpa nyanlända att komma i arbete och att de snabbare lär sig språket, skriver Dagens Nyheter

— Ofta får de ansträngningar för integrering som görs större effekt på kvinnor än på män. Kvinnor blir mer isolerade än män om de inte får någon typ av stöd och det är slående hur mycket bättre det går för kvinnor i de skandinaviska länderna, där mer har gjorts på det området än exempelvis Tyskland, säger Thomas Liebig, en av författarna till rapporten, till tidningen.

Enligt OECD är kvinnor som kommer som flyktingar en utsatt grupp. Oftast har de lägre utbildning, mindre arbetslivserfarenhet och har levt i samhällen med stor ojämlikhet mellan könen. Rapporten visar även att det fortfarande tar längre tid för kvinnor än för män att komma in på arbetsmarknaden.

— För kvinnor finns det flera hinder att övervinna. Därför behövs det göras en extra ansträngning för att få in dem i samhället. De goda nyheterna är att det aldrig är för sent att integrera, säger Thomas Liebig till DN.