Irakisk oljeproduktion ökar och bidrar till att lyfta oljekartellen Opecs oljeproduktion till den högsta nivån hittills i år. Arkivbild. Foto:

Oljepriset pressas av ökad produktion

Ekonomi

Världsmarknadspriset på råolja sjunker, sedan produktionen av olja i både USA och oljekartellen Opecs medlemmar ökar.

Priset för ett terminskontrakt för leverans av så kallad Brentolja nästa månad sjunker ned mot 77 dollar per fat, medan priset för amerikansk råolja sjunker under 70 dollar per fat.

Oljekartellen Opecs oljeproduktion ökade med 220 000 fat per dag i augusti jämfört med juli till 32,8 miljoner fat per dag, enligt en Reutersenkät. Det är den högsta produktionsnivån hittills i år och huvudförklaringen är att libysk och irakisk oljeproduktion lyfter mer än väntat.

Samtidigt ökar antalet oljeriggar i USA till 862 riggar. Den amerikanska oljeproduktionen har lyft mer än 30 procent på två år och den ligger nu på cirka 11 miljoner fat per dag.