Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven (S) och finansminister Magdalena Andersson (S) försökte i förra veckan plocka pensionärspoäng under sitt besök på äldreboendet Trädgårdarna i Örebro. Arkivbild. Foto:

Röstvilligare äldre plus för S

Val 2018

De blir fler, de röstar oftare än tidigare och de röstar rött. Framför allt Socialdemokraterna kan komma att dra en vinstlott på de rekordmånga äldre väljarna i höstens riksdagsval. Samtidigt minskar de normalt S-svaga yngre väljargrupperna kraftigt jämfört med förra valet.

Från partierna haglar förslagen som ska gynna pensionärerna.

I partiernas valsatsningar finns än så länge allt från höjda pensioner, sänkt pensionärsskatt och höjt grundskydd till stopp för höjd pensionsålder.

En tydlig trend är att de äldre blir fler för varje valrörelse. Och till riksdagsvalet i höst sker en tydlig förändring från färre ungdomar till betydligt fler pensionärer.

Enligt Statistiska centralbyråns beräkningar kommer det i år att finnas två miljoner röstberättigande personer över 65 år. Speciellt ökar gruppen 75 år och uppåt. Samtidigt röstar trendmässigt allt fler åldringar. 2006 röstade 66 procent av alla 80-plussare. 2014 var den siffran 74 procent.

Mest vaneröstande

Framför allt är det bland kvinnor som röstviljan har ökat. Och i SCB:s senaste partisympatiundersökning, från i november 2017, uppgav 49 procent av kvinnorna i åldrarna 75 och uppåt att de hade Socialdemokraterna som sitt parti. Bland alla väljare var den siffran knappt 34 procent.

Andra partier som skulle kunna tjäna på den utvecklingen är Liberalerna och Kristdemokraterna som är starkare bland de mer åldersstigna väljarna.

De röstar dessutom oftast som de alltid har röstat.

— 65-plussare är de mest vaneröstande väljarna, säger Henrik Ekengren Oscarsson, statsvetarprofessor vid Göteborgs universitet.

Runt 65 procent av de äldre röstar som de alltid har gjort, enligt honom.

Färre yngre

Att de yngre, 18–24 år, dessutom är cirka 140 000 färre kommande val är ingen nackdel för S, som normalt är svagare i den gruppen. Exempelvis Miljöpartiet är på motsvarande vis förlorare i båda ändarna, svaga bland äldre och starkare bland yngre.

— Det finns ett symboliskt värde att ligga bra till hos de yngre, men som väljargrupp är den ganska liten. Då är barnfamiljerna viktigare, säger Henrik Ekengren Oscarsson.

Åldersstrukturen och dess förändring har betydelse för valutgången, men kanske inte så stor som man tror, enligt Oscarsson.

— Demografiska förändringar är ganska trögrörliga processer. Andra faktorer är viktigare, som vad valrörelsen kommer att handla om, säger han.

Men trots allt:

— Vi kommer nog ändå få se större uppmärksamhet för den här gruppen. De är rekordmånga, rekordfriska och de är resursstarka, säger Henrik Ekengren Oscarsson.

Fakta: Så tycker åldringarna

Så här fördelar sig partisympatierna bland de äldre väljarna, 75+. Mätningen från SCB:s partisympatiundersökning i november 2017.

Parti 75+ Hela väljarbasen

M 21,0 procent 23,7 procent

C 9,8 9,2

L 8,2 5,0

KD 3,8 2,6

MP 1,0 4,2

S 44,6 33,6

V 1,8 7,3

SD 9,5 11,9

Källa: SCB

Fakta: Fler pensionärsröster

Preliminärt antal röstberättigade 2018 jämfört med 2014.

Ålder Antal (1 000-tal) 2018 Antal 2014

18–24 673 813

65–69 530 553

70–74 548 509

75–79 392 330

80– 528 515

Valdeltagande i olika åldergrupper

Ålder Andel (%) 2014 Andel 2006

65–69 92 89

70–74 91 86

75–79 87 84

80– 74 66

Källa: SCB