Santiago har fått en taktil gatuutställning

Konst

Santiago, Chile, avtäckte tidigare i veckan en utställning med väggmålningar avsedd för blinda och personer med synnedsättning. "Manos a la pared" är den första taktila gatukonsten huvudstaden ligger bakom, skriver Santiago Times.

Tillsammans med punktskrift och en uppläst beskrivning får besökarna möjlighet att känna sig fram över de sex verken i turistområdet Barrio Lastarria.

Satsningen på konst för personer med synnedsättning har blivit mer aktiv i flera delar i världen. På van Gogh-museet i Amsterdam finns en särskild del där besökarna får känna och lukta i stället för att se.

På svenskt håll var den taktila turnéutställningen "Kännbart" aktuell förra året. Projektet strävade efter att göra konst tillgänglig för alla och informera om dövblindhet.