• Brett Kavanaugh, som USA:s president Donald Trump nominerat till posten som näste HD-domare. Foto:
  • Brett Kavanaugh, som USA:s president Donald Trump nominerat till posten som näste HD-domare. Foto:
1/

Kavanaugh: Har inte analyserat "självbenådning"

USA

HD-nominerade Brett Kavanaugh har grillats i tolv timmar om frågorna som splittrar USA, som synen på vapen, abort och presidentens rättsstatus.

Andra dagens utfrågning i senatens justitieutskott avbröts återigen flera gånger av högljudda demonstranter som fördes ut av vakter.

Kavanaugh sattes också under hård press från liberala republikaner och demokrater, som fruktar att han kommer att försöka inskränka rätten till abort. Hans svar var att han är medveten om frågans vikt och att han kommer att respektera Högsta domstolens prejudikat i frågan.

— Jag lever inte i en bubbla – jag lever i den verkliga världen, sade Kavanaugh, sedan den demokratiska senatorn Dianne Feinstein uppmärksammat honom på antalet dödsfall bland kvinnor som utfört illegala aborter innan ett beslut om rätten till abort togs 1973, skriver The New Tork Times.

Frågor om presidenten

Även den konservative Kavanaughs syn på huruvida en sittande president kan åtalas, för brott eller civilrättsligt, blev aktuell.

— Vi måste konfrontera en obekväm men viktig fråga om huruvida president Trump kan ha valt er, domare Kavanaugh, för att skydda sig själv, sade Delawaresenatorn Chris Coons enligt publicservice-kanalen NPR före onsdagens utfrågning.

Och Kavanaugh indikerade att han skulle kunna utfärda domar även mot en president som utnämnt honom, bland annat genom att nämna att han dömt i ett fall där en fånge i det ökända Guantánamo-lägret drev ett rättsfall mot president George W Bush, som utnämnde Kavanaugh till hans dåvarande jobb.

Inte analyserat

Däremot duckade han på frågan om en sittande president kan tvingas inställa sig inför rätten eller en utredare, något som skulle kunna vara aktuellt med anledning av den särskilde åklagaren Robert Muellers så kallade Rysslandsutredning.

— Jag kan inte ge dig något svar på den hypotetiska frågan, sade Kavanaugh enligt amerikanska medier.

Ämnet självbenådning verkade ställa 53-åringen.

— Frågan om självbenådning är något som jag inte har analyserat, svarade Kavanaugh.

USA:s president kan benåda dömda, och Trump sade sig i ett Twitterinlägg i juni ha "total rätt att BENÅDA mig själv".

Men på frågan från ordförande Chuck Grassley, som är republikan, om han skulle ha några problem med att döma mot Trump eller presidentämbetet svarade Kavanaugh:

— I vårt konstitutionella system står ingen ovan lagen, och tillade:
— Jag tycker den högsta egenskapen hos en bra domare i vårt konstitutionella system är oberoende.

Tuffa utfrågare

Även om det mesta tyder på att Kavanaugh kommer att godkännas av senaten, där Republikanerna har en knapp majoritet, är det symboliskt viktigt för högt profilerade demokrater att visa upp sig som tuffa utfrågare under förhöret.

Även på onsdagen blev de inledande förhören tumultartade och avbröts upprepade gånger av hojtande demonstranter. Dagen innan ska 61 personer, som varnade för att Högsta domstolen med Kavanaugh kommer att präglas ideologiskt av konservativa värderingar, ha förts bort från utskottsrummet – och ytterligare nio från en annan senatsbyggnad. Men utskottets ordförande, Iowarepublikanen Chuck Grassley, förblev lugn.

Bakgrund: Högsta domstolen i USA

Högsta domstolen har sitt säte i USA:s huvudstad Washington DC. Den inrättades 1789 och är den dömande makt som ska balansera den verkställande (presidentämbetet) och den lagstiftande (kongressen) makten. I praktiken avgör domstolen huruvida lagar och domar är i enlighet med USA:s grundlag som skrevs 1787 och ratificerades 1788 samt dess 27 tillägg. Bland tilläggen finns den så kallade Bill of Rights (de tio första tilläggen) som ratificerades 1791.

Domstolen ska ha nio medlemmar som utses av presidenten på livstid. De kan dock pensionera sig på egen begäran samt i teorin avsättas genom riksrätt. Domarna måste godkännas av en majoritet av senatens medlemmar.

När man talar om HD:s medlemmar som konservativa eller liberala menar man främst i synen på grundlagstolkning. De konservativa tycker att lagtexten ska tolkas strikt, de liberala anser att aktuella förhållanden får spela in. En president har genom sina nomineringar chans att påverka om domstolen får liberal eller konservativ tyngd.

Den nu aktuelle domarkandidaten Brett Kavanaugh beskrivs som mycket konservativ. Han har bland annat arbetat i Vita huset under George W Bush samt som domare vid en appellationsdomstol i District of Columbia. Kavanaugh är tänkt att ersätta Anthony Kennedy, som länge har varit den mitten-domare som avgjort när domstolen stått och vägt i känsliga frågor. Kennedy ansågs i grunden vara konservativ, men röstade ofta liberalt i frågor som rörde medborgerliga fri- och rättigheter. Det är till stor del på grund av honom som aborträtten upprätthölls 1992 och samkönade äktenskap blev lagligt 2015. Bland de övriga domarna anses fyra vara liberala och fyra konservativa.

Källa: Supremecourt.gov