Många känner sig otrygga på grund av andras drickande, även i hemmet. Arkivbild. Foto:

Spriten hindrar många från att träffas

Hälsa

Var tredje svensk undviker att träffa andra för att de misstänker att alkohol kan göra umgänget otrevligt.

Och mer än hälften av kvinnorna har blivit sexuellt trakasserade av en berusad person.

— Först tänkte jag så här: Men gud så mycket! Men när jag funderat över siffrorna så tänker jag: Ändå bara hälften. Alla jag känner har råkat ut för det – att en man blivit för närgången när han varit berusad, säger Karin Hagman som är chef för IQ, ett dotterbolag till Systembolaget.

Otrygg i hemmet

Sifo har för IQ:s räkning undersökt svenskarnas inställning till andra människors drickande och hur det påverkar dem. Resultatet visar, anser Hagman, att vi i större utsträckning borde tala om alkoholens baksidor.

— Man måste våga ta samtalet med en vän som dricker för mycket, och man måste reflektera över sitt eget drickande och hur det påverkar andra i ens omgivning, säger hon och ger tipset att under en vecka helt enkelt bokföra all alkoholkonsumtion.

Karin Hagman konstaterar att vi lever en värld där alkoholen är helt normaliserad, att den ingår i väldigt många sociala sammanhang. Hon tycker inte att man helt behöver avstå från alkoholen, utom möjligen i professionella sammanhang:

— I arbetslivet kan vi vara utan alkohol.

Gott om glas

Många känner sig otrygga i olika sammanhang på grund av alkohol, visar också undersökningen.

— Otryggheten som alkoholen skapar finns överallt, även i hemmet. Var tredje säger att de känt sig otrygga på en fest – med vänner. Där tror jag att det handlar om gränser som suddats ut: andra människor kommer för nära och beter sig olämpligt, säger Hagman.

Nu inför sommaren lär många sociala medier fyllas av semesterfirare som höjer sina vinglas.

— Det är ju många som inte har en nykter dag på hela sin semester. Då är det kanske dags att fundera: Kan jag umgås med andra vuxna människor utan att alkohol är med? säger Karin Hagman.

Fakta: Så många har trakasserats av berusade

Har du blivit sexuellt trakasserad av någon berusad person?

Alla Män Kvinnor

Ja, av en berusad man 27 % 6 % 50 %

Ja, av en berusad kvinna 12 % 20 % 3 %

Nej 60 % 74 % 45 %

Vet ej 4 % 3 % 5 %

Har du avstått ifrån att delta i sociala sammanhang på grund av att du tror att människors alkoholkonsumtion i samband med dessa kan påverka dig negativt?

Alla Män Kvinnor

Ja, många gånger 4 % 4 % 4 %

Ja, någon/några gånger 29 % 26 % 33 %

Nej, aldrig 65 % 69 % 61 %

Vet ej 2 % 2 % 2 %

Har du känt dig otrygg hemma på grund av andra människors alkoholkonsumtion?

Alla Män Kvinnor

Ja, många gånger 3 % 2 % 5 %

Ja, någon gång 15 % 10 % 20 %

Nej, aldrig 81 % 88 % 74 %

Vet ej 1 % 1 % 1 %

Har du känt dig otrygg på grund av andra människors alkoholkonsumtion i samband med fest hos vänner?

Alla Män Kvinnor

Ja, många gånger 2 % 2 % 2 %

Ja, någon gång 32 % 28 % 36 %

Nej, aldrig 64 % 69 % 59 %

Vet ej 2 % 1 % 3 %

1 101 personer över 18 år svarade på enkäten via en slumpvis rekryterad webbpanel under perioden 25 april–1 maj. Undersökningen genomfördes av Sifo på uppdrag av IQ.

Källa: IQ