Många unga äter ångestmedicin under längre tid än rekommenderat. Arkivbild. Foto:

Unga får ångestmedicin under lång tid

Sjukvård

Många tonåringar och unga vuxna i Sverige använder ångestdämpande medicin under längre tid än rekommenderat, visar en studie från Karolinska institutet.

— Den höga andelen som får bensodiazepiner utskrivna under en längre period är alarmerande, säger Anna Sidorchuk, epidemiolog på KI och studiens huvudförfattare, till SR Ekot.

En tredjedel av personer i åldrarna 18–24 år som behandlas med bensodiazepiner fick det utskrivet över sex månader i sträck. Medlen ska helst inte användas längre än fyra veckor, enligt svenska och internationella rekommendationer.

Studien baseras på åren 2006–2013 men resultaten ligger i linje med statistik från senare år, enligt Socialstyrelsen, som arbetar med en utvärdering.

— Vi ser oroande på utvecklingen av depression och ångest för barn och unga. Vi kan inte just nu uttala oss om det är en ändamålsenlig förskrivning eller inte, säger enhetschef Maria State till Dagens Nyheter.

Fakta: Bensodiazepiner

Bensodiazepiner är en grupp läkemedel som används för behandling av ångest och sömnstörningar.

Vid korttidsanvändning minskar de ångest och verkar lugnande, sömnframkallande och muskelavslappnande. Effekten kommer snabbt, ofta redan inom 30 minuter. Bensodiazepiner har få biverkningar och är billiga.

Den främsta nackdelen med bensodiazepiner är att de i vissa fall kan leda till beroende, och att de kan missbrukas som berusningsmedel.

Källa: NE och Medibas.se