Unga från studieovana hem väljer ofta att inte läsa vidare på högskola och universitet trots att de har bra gymnasiebetyg. Arkivbild. Foto:

Unga från studieovana hem ratar högskolan

Utbildning

Unga från studieovana hem väljer ofta att inte läsa vidare på högskola och universitet trots att de har bra gymnasiebetyg.

"Det finns alltså en grupp unga människor vars potential i dagsläget inte tas tillvara", säger Fredrik Svensson, utredare vid Universitetskanslersämbetet (UKÄ), i ett pressmeddelande.

UKÄ har i en studie följt årskullen född 1991. Studien visar bland annat att bland de studenter som hade ett genomsnittsbetyg på mellan 15 och 17 var det 92 procent av dem med de högst utbildade föräldrarna som läste vidare på högskolan. För gruppen med de lägst utbildade föräldrarna var det 65 procent som studerade vidare.

"Vi uppskattar att ytterligare drygt 5 000 studenter med goda betyg från gymnasiet skulle kunna rekryteras till högskolan varje år om den sociala snedrekryteringen inte varit så stark", säger Fredrik Svensson i pressmeddelandet.