Den republikanske senatorn Orrin Hatch. Arkivbild. Foto:

Trump: Gigantisk skattesänkning till jul

USA

Efter lång tid av stötning och blötning har Republikanernas ledare i senaten och representanthuset i princip enats om den stora skatteomläggningen i USA, enligt källor.

Det öppnar för omröstningar i nästa vecka – och för en seger för president Donald Trump.

— Vi vill ge det amerikanska folket en gigantisk skattesänkning till jul. Och när jag säger gigantiskt så menar jag gigantisk, sade Trump när han hyllade uppgörelsen han hoppas på i ett anförande i Vita huset.

Och även om en del detaljer och finslipningar kvarstår är principerna för skattesänkningarna klara, bekräftar den republikanske senatorn Orrin Hatch.

— Jag tycker att vi har en ganska bra uppgörelse, säger han.

Flera av de stora amerikanska medierna har fått bekräftelser på en principuppgörelse.

Måste slås ihop

Senaten har redan röstat ja till ett skatteförslag från Republikanerna. Men först måste det förslaget slås ihop med det som redan godkänts av representanthuset, som är underhuset i den amerikanska kongressen.

Om de båda kamrarna enas om ett gemensamt förslag ska det godkännas av båda instanser innan det skickas till presidenten för godkännande.

Omröstningen kan ge Trump en första större seger i senaten. Vid anförandet i Vita huset omgav han sig med medlemmar ur medelklassfamiljer som gynnas av förslaget, som berör skatter för både företag och privatpersoner.

Presidenten sade att han hoppas att USA nu är "bara dagar ifrån" ett historiskt skattebeslut.

"Mycket, mycket nära"

Han räknade därefter upp utvalda effekter som förslagen får för enskilda och företag. Enligt Trump kommer det bland annat att leda till fler jobb, ökad konkurrenskraft, mer forskning och utveckling samt ökad tillväxt.

Men redan vid en lunch fick Trump frågan och svarade att Republikanerna är "mycket, mycket nära en historisk lagstiftningsseger" och att det är "mycket viktigt" att kunna rösta i nästa vecka.

I representanthusets förslag finns en sänkning av bolagsskatten från 35 till 20 procent, men Trump säger att han skulle stödja också ett förslag som landar på 21 procent vilket skulle innebära en "mycket stor skillnad".

Demokraterna kritiserar skatteomläggningen för att allt för mycket gynna företagen och de rika.

Fakta: USA:s kongress

Kongressen är den federala lagstiftande församlingen i USA med säte i Capitolium i huvudstaden Washington DC.

Består av senaten med 100 ledamöter, två från varje delstat, och representanthuset med 435 platser, fördelade i relation till delstaternas folkmängd.

I nuläget har Republikanerna majoriteten i båda kamrarna: 52 platser i senaten och 239 i representanthuset. Men i och med Demokraternas seger i Alabama minskar majoriteten i senaten till 51 platser.

Ledamöterna i representanthuset går till val vartannat år. Senatorerna väljs på sex år (vartannat år löper omkring en tredjedel av deras mandatperioder ut).

Kongressen stiftar federala lagar, beslutar om skatter och anslag samt godkänner ministrar och andra höga tjänstemän. Federala tjänstemän, inklusive presidenten, och domare kan avsättas av kongressen genom riksrätt. Lagar som stiftas av kongressen kan underkännas av Högsta domstolen.

Källa: Representanthuset, senaten och Real Clear Politics