– Det är mer regel än undantag att man inte når budget och inte överskottsmålen i Nyköping, säger Anna af Sillén.

– Vi har landat i det här läget efter flera år av socialdemokratiskt styre som inte har lyckats skapa en stark ekonomi, i en tillväxtkommun som Nyköping, i en högkonjunktur. Det är anmärkningsvärt och det måste man komma tillrätta med.

Enligt Anna af Sillén har det skapats en kultur i Nyköpings kommun där det tillåts att saker kostar lite för mycket. Hon efterlyser en tydlig markering från den politiska ledningen.

– Man tillåter sig hela tiden mindre kostnader. Nu måste vi göra det som är absolut viktigast och det är att säkra kvaliteten i servicen som Nyköpingsborna betalar för. Ledningen måste våga prioritera.

Som exempel på det hon anser är onödiga kostnader nämner hon köpet av Horsvik i somras (14 miljoner kronor), Andra chansen som hölls i Nyköping (knappt 2 miljoner kronor), Forum Nyköping (som senast hölls 2017 och inte heller kommer att hållas i år). Även den externa konsult som ska tas in för att arbeta med byte av styrmodell i Nyköpings kommun tycker hon är en onödig kostnad och ett arbete som kan göras internt i kommunen.

– Det är enstaka kostnader, men på sikt kräver detta pengar. Det kräver personella resurser och det skapar en kultur.

Samtidigt är hon tydlig med att hon inte vill se åtstramningar inom vare sig skolan eller omsorgen, två stora utgiftsposter för en kommun och båda två verksamheter som drog kraftigt över budget förra året.

– Jag menar att det finns andra områden att spara i. Vi måste se över strukturer kring hur man hanterar ekonomin, se över den administrativa överbyggnaden. Vi har länge drivit på för att kommunen ska stärka upphandlingarna för att kommunen ska göra bättre affärer. Vi måste också jobba mycket mer dedikerat för att få ner kostnaderna för försörjningsstödet.

Kostnaderna för försörjningsstöd minskade förra året för personer som står långt från arbetsmarknaden, men Nyköpings kommun har fortfarande högre kostnader än genomsnittet för landets alla kommuner.

Många kommuner i Sverige står inför stora ekonomiska utmaningar i takt med att färre personer i arbetsför ålder ska försörja fler barn och pensionärer.

– Hela Kommunsverige står inför en utmaning nu, det är vi inte ensamma om i Nyköping. Vi hade behövt stå bättre rustade inför den utmaningen.

Nyköpings kommun gjorde ett resultat på 4 miljoner kronor 2018. Det budgeterade resultatet låg på 48 miljoner kronor.