Natten till den 9 juni nedkom Ariel med en delfinkalv. Det blev ett syskon till den delfinkalv som föddes på Kolmården så sent som i januari i år.

– Som djurvårdare får man en mycket nära relation till delfinerna och därför känns det fantastiskt att få uppleva ännu en lyckad födsel tillsammans med flocken. Att delfinerna får ungar är ett av flera tecken på välmående bland djuren och ungarna som föds bidrar starkt till flockens trivsel, säger Filip Johansson, delfintränare och djurchef på Kolmården.

Kalvens 21-åriga mamma Ariel är själv född på Kolmården och ska ha levererat nytillskottet till världen helt enligt planerna.

Alana, som kalven ska heta, vägde 15 kilo och var en meter lång vid födseln.

Kolmården beskriver att födseln är en viktig del i arbetet med att rädda vilda delfiner från utrotning.

– Varje år dör tusentals delfiner när de drunknar i fiskenät i de allt mer nedskräpade haven. Kolmårdens delfiner har spelat en viktig roll för forskarna i arbetet med att utveckla tekniska lösningar som varnar delfinerna för fiskenät. Just nu används en lösning från Kolmården utanför Brasiliens kust med goda resultat, säger Filip Johansson, delfintränare och djurchef på Kolmården.

Alanas första tid har spenderats nära modern i en särskild BB-bassäng och nu anses det att den mest kritiska tiden i en nyfödd delfins liv är passerad, så att Kolmårdens gäster ska kunna se Ariel och Alana simma sida vid sida.

Populationen på Kolmårdens delfinarium uppgår nu till tio flasknosdelfiner, där förutom mamma Ariel även pappa David och halvårsgamla syskonet Finn beskrivs som de närmaste familjemedlemmarna.

Se Alana simma med mamma Ariel: