De är få. Men de låter högt.

En ny rapport från Totalförsvarets forskningsinstitut, som har gjorts på uppdrag av branschorganisationen TU – Medier i Sverige, visar att det är en liten grupp människor som sprider en stor del av det näthat som riktas mot journalister.

Visst är det skönt att få bekräftat det vi nog redan anade, att det organiserade hatet inte är så brett och spritt som dess aktivister vill få oss att tro. Att det i respektive digital miljö är bara ett tiotal användare som står för 20–30 procent av det sammanlagda antalet hatinlägg om journalister.

Men det hatet, hoten och trakasserierna måste ändå tas på stort allvar och kan aldrig accepteras. En journalist som tystas av rädsla för hat och trakasserier, är en journalist för mycket. En granskning som aldrig blir gjord för att en journalist väljer att lämna branschen, är en utebliven granskning för mycket.

Detsamma gäller fler utsatta grupper. SN har vid flera tillfällen berättat om hur hat och hot riktas mot exempelvis folkvalda politiker, både lokala och på riksplan, och hur det riskerar att sätta demokratin ur spel.

Nu har vi ett gemensamt ansvar, alla vi som värnar demokrati, tryckfrihet och det fria ordet. Om vi tänker på hur vi uttrycker oss och vilken ton vi håller i diskussioner på nätet, om vi bemöter hot och trakasserier i kommentarsfälten, så kan vi visa att vi är så många fler än de troll som hatar.