Alla bilder har en historia. En del bilders historia är självklar, andras mer subtil.

Den röda linjen som går genom bilderna i din lokala dagstidning är alla bilder på ett eller annat sätt berör människor. Bilder på platser där det ska byggas hus kan verka intetsägande, men där ska kommande generationer bo och skapa sina historier. Bakom varje olycksbild finns en eller flera drabbade människor.

Bilderna bär människors historia framåt. Varje bild, ett tidsdokument över en tid som aldrig kommer igen.