Kjulas färggranna bältdjur, som en gång tjänat som flyghangar, vilar på randen av bergtäkten intill E20 och är tämligen lättillgängligt för den som vill bältor illa.

‒Oftast får våra offentliga konstverk vara i fred, men ibland kan det hända att de råkar ut för klottrare när de är nyinstallerade. Det nya tycks de mer intressanta, sedan brukar det lugna ned sig, säger Josefine Bolinder som understryker att just konst inte är mer utsatt än buskurer, husfasader och andra presumtiva klotterplank.

‒Kommunen har avtal med en firma som utför klottersanering och vi på museet anlitar den när vi behöver hjälp.

Bältdjuret har arbetats fram i ett samarbete mellan eleverna i Kjula skola och de båda Gnestabaserade konstnärerna Signe Johannessen och Erik Rören.

Men än är projektet inte helt i hamn. Just nu jobbar konstnärerna med att färdigställa en film, ”Historien om Bältdjuret i Kjula”, som ska presenteras i december. Filmen berättar både om flyghangarens historia och om processen bakom det offentliga konstverket.